De verbinding tussen de programma’s en projecten wordt gevormd door het visioen van waaruit JOTA is ontstaan:

Jij zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij

JOTA Aan Tafel

Bij JOTA-aan tafel kun je op donderdag een in de 14 dagen samen met andere gasten komen eten. Dat is gezond en gezellig. Er wordt gekookt met de seizoenen en zoveel mogelijk met biologische en fair trade producten. Graag uiterlijk woensdag aanmelden.

Klik hier voor het menu van volgende keer


JOTA-JONG

Netwerk van groepen jongeren, waarbij je welkom bent en aandacht is voor jouw verhaal. Met de jongerenwerker en vrijwilligers kunnen jullie een programma bedenken en uitvoeren, waar ook levensvragen, zingeving en jullie rol in de maatschappij ter sprake kunnen komen.

Klik hier voor meer informatie.


JOTA Meditatie

Stilteruimte, waar je even alleen kunt zijn, of je met een kleine groep. Je kunt er een inspirerende tekst of gedicht lezen, of een kaarsje aansteken.

Op de tweede woensdag van de maand is er een Taizéviering in de stilteruimte, die om 16.30 u begint

De Taizévieringen ontlenen hun naam aan een klein dorp in midden Frankrijk. Er is een oecumenische kloosterorde gevestigd, die grote aantrekkingskracht heeft op jongeren, maar ook volwassenen komen er graag. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.


JOTA Trefpunt

Plaats voor ontmoeting voor iedereen en in het bijzonder voor mensen, die een luisterend oor zoeken en een open hart. Je kunt er iets drinken en iets eten van het dagelijks wisselende aanbod van kleine verse gerechten.


JOTA Reparatie

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 zitten de vrijwilligers van JOTA-reparatie klaar om u te helpen met uw kapotte spullen. Daarmee voorkomen ze, dat die dingen voortijdig in de afvalstroom terecht komen en bespaart u op aanschafkosten. Er zijn al heel wat dingen gerepareerd, zoals stofzuigers, lampen, strijkijzers, fietsen en een boormachine. Verder is geadviseerd over tablets en laptops. Er zijn ook enkele dames, die helpen met kledingreparaties.


Voedsel

bank

Wekelijks worden aan de achterzijde van JOTA pakketten van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen uitgedeeld aan mensen in en om Oostburg, die daarvoor in aanmerking komen.


JOTA Sociaal

jota sociaal.jpg

Mensen, die geholpen willen worden om hun weg te vinden naar praktische of financiële ondersteuning, kunnen terecht bij JOTA-Sociaal. Heeft u vragen voor het sociaal spreekuur kunt u altijd bellen naar het telefoonnummer: 06-53307203

Nieuwe Nederlanders worden geholpen om zich thuis te gaan voelen. JOTA bied hen conversatielessen, naailessen en ruimte om mee te werken aan veelkleuringen proeverijen.

Naailes op woensdag 13.15-15.15 uur voor allochtone vrouwen

Conversatielessen Nederlands op donderdag 13.00-15.00 uur.