Het visioen van JOTA

De christelijke geloofsgemeenschappen in West Zeeuws-Vlaanderen zijn geroepen tot diaconaat. Het omzien naar elkaar begint bij de mensen met wie wij samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente komt hier tot uitdrukking. De grens van gemeente ligt niet bij de eigen gemeenschap. ‘Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan’, zegt Jezus.

De christelijke gemeente laat zich voeden door de Bijbel. Deze houdt ons het ‘visioen’ van een menswaardige samenleving voor en formuleert de grondslagen van een rechtvaardige politiek:

‘Jij zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is als jij.’’

JOTA wil een plek zijn waardoor dit visioen dichterbij komt. De verwachting is dat de behoefte aan een ontmoetingscentrum zal toenemen nu mensen, door diverse ontwikkelingen in de maatschappij, steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen. De activiteiten van het ontmoetingscentrum zijn een middel om het doel te bereiken nl `medemens zijn`.