JOURNAAL-15

Beste lezers

JOTA is jarig

Wie erbij was, zal het zich nog herinneren, want precies een jaar geleden op 9 september was het net zulk stralend weer als de laatste tijd bijna gewoon geworden is. We vierden de feestelijke opening van JOTA met de onthulling van het gedicht Hoopvan Vaclav Havel, dat intussen een prominente plaats heeft gekregen in het interieur van JOTA. Het was een prachtig begin met een dansgroep, toespraken, hapjes en drankjes. En wie heeft kunnen vermoeden wat er vervolgens allemaal tot ontwikkeling kwam?? Dat kleine begin uitgedrukt in de jot, kon groeien door de inzet van mensen, de vragen en behoeften van mensen en de open blik, gericht naar de samenleving. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Het jaarverslag, dat u kunt lezen op de website, vertelt er verder over. En het vertelt over alle nieuwe initiatieven en plannen.

Bestuurswisseling

Enige tijd geleden vroegen we u om mee te zoeken naar een penningmeester. U kunt het zoeken staken, want we hebben een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Mark van den Eijkel uit Groede. Na het bijwonen van een bestuursvergadering besloot hij hiertoe, omdat het team zoveel betrokkenheid en enthousiasme uitstraalt, dat hij daar wel deel van uit wil maken.

Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van Nelleke Oosterling, maar slechts gedeeltelijk. Voorlopig blijft Nelleke , samen met Inger Smeenk, nog kartrekker van het Mamacafé en wil zij meer betrokken worden bij JOTA-JONG. Daar zijn wij als bestuur blij mee, gezien haar achtergrond als directrice van zorgboerderij Juutsom.

Wake voor de vrede op 21 september

Op, 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, wordt in JOTA een wake gehouden voor de vrede. Er worden gedichten gelezen, muziek gemaakt, persoonlijk verhalen verteld over wat vrede betekent voor mensen. Aanvang 19.30 uur.

U kunt ook zelf iets te vertellen, voorlezen of muziek maken. Wilt u in dat geval even een berichtje sturen naar het emailadres in het briefhoofd, dan kunnen we er rekening mee houden.

Buurtfeest op 24 september

In het kader van de week tegen de eenzaamheid organiseert JOTA een buurtfeest voor jong en oud op zaterdag 24 september. Om 11.00 uur staan koffie en thee klaar en kunt u er een pannenkoek eten. Voor de kinderen ( van 5 tot 12) is er een schilderactiviteit ( van 14.00 tot 16.00 uur), waarbij er schilderijtjes gemaakt worden voor de ouderen van woonzorgcentrum de Stelle.

Voor jongeren 12+ is er die dag om 14.00 uur een knotsgek Pokémon-Go spel, dat van start zal gaan vanaf het Raadhuisplein in Oostburg. Wie vangt de meeste?

Twee thema-avonden: Geweld in de Bijbel, 28 september en 12 oktober

Als je praat over geweld dan wordt dit in negen van de tien gevallen gekoppeld aan religie.
Er zijn mensen die godsdienst de oorzaak van geweld vinden, terwijl anderen zeggen dat religie juist het goede in mensen oproept en dat geweld niet thuishoort bij religie.

In twee themavonden “Geweld in de Bijbel” wordt ingegaan op deze thematiek. We kijken welke rol geweld speelt in verschillende Bijbelverhalen en proberen oog te krijgen voor de nuances. Met elkaar gaan we over deze thematiek in gesprek en leggen verbanden tussen toen en nu.

Datum: 28 september en 12 oktober, aanvang: 19.30 uur. Plaats: JOTA, inleider: Derk Blom

Voor de agenda:
14 september
16.00 uur: viering in de stijl van Taizé in de Stilteruimte van JOTA

21 september 19.30 uur: vredeswake in het kader van de internationale dag van de vrede
22 september: 10.00 uur introductie voor mensen die overwegen vrijwilliger te worden in JOTA
24 september: burendag en van 10.00-12.00 JOTA-reparatie
28 september: 19.30 uur thema-avond geweld in de Bijbel
1oktober: 20.00 uur JOTA-JONG chill out met disco, hapjes en drankjes en workshop dj in wordingBreicafé: 21 september van 13.00-16.00 uur
JOTA- aan tafel: elke donderdag 18.00 uur. Vooraf aanmelden

Wordt vervolgd!
Wilt u een gratis digitaal abonnement op deze nieuwsbrief, meldt u dat dan bij het emailadres in het briefhoofd.