JOURNAAL-20

Beste lezers

Om u op de hoogte te houden van wat er zon beetje gebeurt in JOTA is het nodig om een extra JOTA-journaal samen te stellen. In dit journaal weer veel informatie en mogelijkheden om mee te doen.

Grote schoonmaak

Afgelopen dinsdag is het interieur in JOTA “met bezemen gekeerd”, zoals een ouderwetse uitdrukking zegt. Er waren 17 vrijwilligers om de grote schoonmaak te houden, zodat alles voor de feestdagen er piekfijn uitziet. Wat niet in het gewone schoonmaakprogramma zit, is nu van z’n plaats geweest. En dat allemaal in een uitstekende sfeer. Hulde aan onze vrijwilligers! Na afloop kon je van de vloer eten...........

Onverwacht bezoek

En dat laatste was maar goed ook, want dat werd twee dagen later meteen in praktijk gebracht. Op 1 december, tijdens het Sinterklaasdiner, joeg Zwarte Piet de bezoekers bij JOTA-aan tafel plotseling de schrik op het lijf, door een hoeveelheid pepernoten naar binnen te gooien. Nieuwe Nederlanders kwamen Sinterklaas meevieren bij JOTA-aan tafel en hoopten zo iets te leren van een stukje Nederlandse cultuur. En dat past natuurlijk prima bij de doelstelling van JOTA: mensen met elkaar verbinden over grenzen van culturen heen. Misschien moeten we er volgend jaar bij Sinterklaas meer op aandringen om tijd vrij te maken voor JOTA. Gelukkig had Piet nog wel wat cadeautjes achtergelaten voor de aanwezige kinderen.

Dag van de mensenrechten, 10 december

Op 10 december, de Internationale dag van de mensenrechten, bruist het opnieuw van activiteiten in en om JOTA. Samen met de Wereldwinkel en atelier de Schelpvragen we aandacht voor mensenrechten ver weg en dichtbij. Denk bijvoorbeeld aan de rechten van mensen met een beperking. Gunnen we hen een plaats en kunnen zij meedoen?

Om 11.00 uur is er op het Raadhuisplein een optreden van de Linedancegroep van “de Schelp”. De Wereldwinkel presenteert een aanbod van producten van Amnesty met onder andere een sortering kerstkaarten. Voor de Wereldwinkel en in JOTA is er gelegenheid om deel te nemen aan de schrijfmarathon van Amnesty International tegen onrecht. In JOTA wordt een documentaire over het thema mensenrechten vertoond en zal iemand spreken over de rechten van de mens. Om 13.30 uur wordt het ochtendprogramma herhaald.

Kerstfeest in JOTA

De eerste inschrijvingen zijn al binnen voor het diner op 2e kerstdag. Op 26 december zal JOTA vanaf 14.00 uur open zijn. Iedereen is welkom om samen kerstfeest te vieren en bij te dragen aan een gezellige sfeer. Niets moet, maar er is gelegenheid om een spelletje te kiezen uit onze inmiddels goed gevulde spelletjeskast. Er zal een verhaal worden voorgelezen en natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes. Het zou fantastisch zijn als we ook nog een pianist vinden, die een poosje piano wil komen spelen. Kent u iemand of bent u iemand die dat zou kunnen, wilt u dat dan laten weten? Om 18.00 uur begint de maaltijd. Daarover meer in het volgende JOTA-journaal. Deelname aan de maaltijd kost € 5,- p.p. Opgave vooraf is noodzakelijk. De Lionsclub West Zeeuws-Vlaanderen heeft toegezegd dit evenement evenals vorig jaar te willen sponsoren.

Proefpersonen gevraagd

Dit woord past wel heel letterlijk, bij de mensen die we zoeken. JOTA-JONG wil het jaar beginnen met de organisatie van een generatieproeverij. Samen zoeken we immers voortdurend naar mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen. Daarom nu een ontmoeting tussen mensen van verschillende leeftijden. Wat denken ouderen bijvoorbeeld te weten over jongeren en omgekeerd en wat gebeurt er als ze werkelijk met elkaar in gesprek gaan? Dat willen we eens gaan uitproberen en daarvoor roepen we uw hulp in.

Op 7 januari 2017 houden we vanaf 17.00 uur in JOTA een generatieproeverij. Dat betekent proeven op twee niveaus; het gaat namelijk om samen eten en onder het eten een gesprek voeren (proeven wie die ander is). En dit is nog maar een proef, want deze ontmoeting zou een trend kunnen zetten. We zoeken 10 jongeren en 10 ouderen, die de uitdaging aan willen gaan. Met hen gaan we op 7 januari eerst ervaring opdoen met de proeverij en daarna met elkaar brainstormen over hoe we een vervolg kunnen geven aan deze ontmoeting, maar dan met veel meer mensen. Belangstelling? Graag inschrijven via de email; jota.oostburf@gmail,com, tel. 0117-308154, of aan het buffet. De eerste 10 ouderen en de eerste 10 jongeren kunnen meedoen. De generatieproeverij wordt begeleid door externe mensen, die elders in Nederland hiermee al ervaring hebben opgedaan.

Voor de agenda:

10 december vanaf 11.00 uur programma dag voor de mensenrechten

10 december 20.00-23.00 JOTA-chill out

17 december 10.00-12.00 JOTA-reparatie. De laatste zaterdag van de maand is dit keer ook de laatste dag van het jaar. Daarom is JOTA-reparatie twee weken eerder.
26 december, Kerstfeest in JOTA

28 december 13.00-16.00 breicafé
Elke donderdag, 18.00 uur JOTA-aan tafel. Vooraf aanmelden noodzakelijk.

In januari geen Mamacafé
Wordt vervolgd!.