Journaal 2016-6

Beste lezers,

Gelukkig Nieuwjaar

Voor ons, Nederlanders, klinkt het een beetje vreemd om terwijl de narcissen de lente inluiden, elkaar een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Toch gebeurde dat zondag in JOTA, zowel in het Farsi als in het Nederlands wensten de bezoekers elkaar geluk en voorspoed. Het begin van het Iraanse Nieuwjaar, dat traditiegetrouw samenvalt met het begin van de lente was aanleiding voor een interculturele ontmoeting. Er was wat te zien, te ruiken en te proeven. Hiermee probeerden de mensen, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Iran, maar nu in west Zeeuws-Vlaanderen wonen, de Nederlanders iets te laten ervaren van dit belangrijke feest. De kern is gelegen in “een nieuwe begin maken”. Daarom is het bijvoorbeeld de bedoeling om oud zeer op te ruimen voor het feest begint en er is aandacht voor mensen, die door ouderdom, ziekte of anderszins met een handicap leven. Dat alles werd goed verbeeld in een filmpje (zie onder) waarmee het feest zondag begon. Verder was met veel zorg een tafel ingericht met symbolen, die allemaal een rol spelen bij Nowruz. Een aantal lezers zullen dat kennen vanuit de Joodse traditie, waar op dergelijke wijze tijdens het Joodse paasfeest, de uittocht uit de slavernij van Egypte wordt herdacht. De Hafsin tafel staat nog de hele week in JOTA en erbij ligt een brochure met de toelichting. De Iraanse familie  Ahmarybaf, die tegenwoordig een restaurant heeft in Sluis, sponsorde het hoofdgerecht van het driegangen diner.

 
 

Zo’n interculturele ontmoeting past uitstekend bij JOTA. Hiermee wordt bijgedragen aan het leren kennen en wennen aan de verscheidenheid van mensen in West Zeeuws-Vlaanderen en de rijkdom, die dat met zich meebrengt. Als hierdoor bruggen worden gebouwd tussen mensen, is dat een kleine maar belangrijke bijdrage aan een vreedzame samenleving.

Thema-avonden “God en het lijden”

Het lijden in de wereld en in ons persoonlijke leven roept diverse vragen op.
Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt dit mij? En als we in God geloven: Waar is God in dit lijden? Al eeuwenlang worstelen christenen en niet christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij/Zij dan toe dat mensen moeten leiden?
Voorlopig zijn er twee ontmoetingen gepland, waarin we het thema ‘God en het lijden‘ met elkaar bespreken. Vooral onze eigen inzichten en ervaringen mogenhierbij ter sprake komen.

De samenkomsten zijn in JOTA.
Data: woensdagen 30 maart en 20 april van 19.30-21.30 uur.
Leiding: Derk Blom.
Inlichtingen en opgave: info@jotaoostburg.nl 

Het netwerk van JOTA-JONG

Eind januari is Jannica de Prenter aan het werk gegaan als jongerenwerker en verraste zij het bestuur eind februari met een concept beleidsplan voor JOTA-JONG. In het plan moesten toen de prioriteiten nog worden bepaald, maar de frisse aanpak en uitnodigende plannen deden uitzien naar het vervolg. Intussen verkent Jannica het veld waarbinnen zij functioneert: ze legt contacten, voert kennismakingsgesprekken, kijkt waar samenwerking mogelijk is en zoekt naar wat op andere pioniersplekken speelt en van belang kan zijn voor het werk in west Zeeuws-Vlaanderen.  Half april zal zij in een gemeenschappelijke vergadering van de besturen van de protestantse kerken zichzelf voorstellen en haar voorlopig werkplan presenteren.

Voor de agenda:

  • 23 maart: 13.00-16.00 uur breicafé
  • 24 maart 18.00 uur JOTA-aan tafel. Opgeven voor de maaltijd vóór donderdag, via telefoon of email
  • 26 maart: 10.00-12.00 uur JOTA-reparatie


...Wordt vervolgd!