Weekjournaal 2015-43

Beste lezers,

JOTA Beheer

In dit weekjournaal aandacht voor JOTA-beheer. Het positieve nieuws is dat de bovenwoning, gelegen aan Sint Michielstraat 7 per 1 november, als de huidige huurder het pand verlaat, meteen weer verhuurd is. Dat betekent dat er geen gat valt in de huurinkomsten.

Waar het bestuur van de Stichting JOTA-beheer wel graag aandacht voor vraagt is het feit, dat voor een deel van de verbouwing een dure lening moest worden afgesloten, waarvoor vanaf 2016 rente betaald moet worden, tenzij………. er een kerk of diaconie of persoon is, die een deel van die lening wil overnemen voor een lager rentepercentage.Nu je op de bank vrijwel geen rente krijgt, is het misschien mogelijk om een deel van je kapitaal in te zetten voor dit maatschappelijke doel. Penningmeester Henk Verhage (hverha@zeelandnet.nl) is graag bereid om verdere informatie te geven.

JOTA Trefpunt

Breicafé

Aanstaande woensdag 28 oktober start het breicafé in JOTA. Veel vrouwen hebben er al naar uitgekeken, om daar aan deel te gaan nemen en steeds als je het aan iemand vertelt, wordt er enthusiast op gereageerd. Van 13.00 – 16.00 uur, bent u welkom met breipennen en – garen. In het vitrinekastje in de hal hangt een poster met de datum van het volgende breicafé.

Mamacafé

Ruim een week later, nl op 6 november begint het Mamacafé. Twee jonge moeders willen het initiatief dat is voortgekomen uit het project Kerk-Krimp-Kans voortzetten in JOTA. Voor dit Mamacafé worden jonge moeders uitgenodigd om samen te komen en met elkaar te praten over wat hen bezighoudt in deze fase van hun leven. De moeders, die vorig jaar met dit doel samenkwamen, zijn rechtstreeks uitgenodigd, maar als u nog jonge moeders kent, maakt u hen alstublieft attent op dit initiatief.

JOTA Reparatie

Hebt u ze al klaar staan: uw strijkbout, waarvan het snoer loszit, de stofzuiger waarvan de schakelaar weigert, uw laptop waarvoor u zelf geen goede gebruikersnaam kunt installeren, de jas, waar een nieuwe rits in moet,   Het tafeltje waarvan een pootje loszit? Ze worden verwacht bij JOTA-reparatie op zaterdag 31 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur. Misschien kunt u zelf helpen om ze te repareren en daarna trots huiswaarts keren, klaar om het de volgende keer zelf te doen, of opnieuw met iets te komen. Voorlopig kunt u elke laatste zaterdag van de maand terecht met uw vragen en probleemgevallen.

Voor de agenda:

  • Het is nog onvoldoende bekend, dat JOTA op woensdag, donderdag en vrijdag open is van 10.00-16.00 uur.
  • U kunt zich tot woensdag 12.00 uur opgeven voor JOTA-aan tafel van diezelfde week. Dat kan telefonisch 0117-308154 of jota.oostburg@gmail.com of aan het buffet. Als u later komt kan het alleen voor de week erna.
  • Op 26 oktober om 9.30 uur is er weer een introductiebijeenkomst voor mensen, die geïnteresseerd zijn om gastvrouw of -heer te worden in JOTA

Tot slot:

Uitspraak van een bezoeker:

“JOTA heeft mijn leven veranderd. Ik weet dat ik van woensdag tot vrijdag altijd even binnen kan lopen voor een kopje koffie en een praatje.”

Wordt vervolgd!