Weekjournaal 2015-18

Beste lezers, kerkenraadsleden van onze gemeenten en andere belangstellenden.

Nieuw beeld

Vanaf heden wordt het weekjournaal gesierd met een nieuwe afbeelding van de voorgevel. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Dat geldt overigens niet alleen voor de buitenkant, ook binnen zie je nieuwe vormen en kleuren ontstaan. Alle wanden en plafonds werden in minder dan een morgen wit gespoten. We bleven onze ogen uitkijken, wat een prachtig resultaat. En de wandtegels in keuken en de afwaskeuken werden door de vrijwilligers gezet. En vloeren werden gestort, gebruikmakend van alle kracht en macht. Reden genoeg om uw hoofd eens binnen te steken. Op de meeste dagen zijn er mensen aan het werk en zij zullen u met plezier rondleiden. Uw belangstelling zou overigens ook een bemoediging zijn voor die stugge volhouders aan de verbouwing. Van tijd tot tijd drukken mensen wel hun neuzen tegen de ramen om te zien wat er daar groeit, maar men durft niet binnen te stappen, misschien uit angst om de werkers te storen. Dat is een misvatting, stap gerust eens binnen!

Website

Eén dezer dagen staat de website online. U kunt er heen via www.jotaoostburg.nl. Net als aan het pand wordt er nog volop gewerkt aan de website en moet hij gevuld worden met veel meer berichten. Ook daarvoor geldt “JOTA staat nog in de kinderschoenen”, kijk zelf maar.

Pioniersplek

Op de website vindt u onder andere de advertentie voor de pionier-jongerenwerker, die wordt gezocht voor het programma JOTA-JONG. Mocht u mensen kennen, die belangstelling zouden kunnen hebben voor deze (de enige) betaalde functie binnen JOTA, wilt u hen dan attenderen op deze kans. We zouden graag zien, dat de jongerenwerker op 1 september start. Daarom maken we haast met de sollicitatieprocedure.

Het bestuur vindt het belangrijk dat JOTA-JONG gedragen wordt door de kerken in West Zeeuws-Vlaanderen en dat zij weten wat de pioniersplek inhoudt. Daarom is aan het clusterteam voorgesteld om de pionier-begeleider, die betrokken is bij JOTA-JONG uit te nodigen voor de vergadering van de clusterraad op 21 mei. (De clusterraad is de vergadering waar de samenwerkende kerkenraden van de gemeenten van de Protestantse Kerk, elkaar ontmoeten). Een mooie gelegenheid om kennis te maken met Jonna van den Berge en vragen met betrekking tot het programma en deze pioniersplek in het bijzonder rechtstreeks aan haar te stellen.

Subsidie

Na de subsidie van het Rabo-stimuleringsfonds heeft JOTA tot onze grote vreugde weer een grote toezegging ontvangen, nl van het Oranjefonds. Ook dit is geoormerkt geld, bedoeld voor inrichtingskosten. Ook heeft de classis Zeeuws-Vlaanderen besloten om voor JOTA-JONG een startsubsidie beschikbaar te stellen. Dat zijn berichten waar we blij en dankbaar voor zijn.

Gastvrouwen/heren en kookploeg

In het vorige Weekjournaal vroegen we om vrijwilligers, die als gastheer of gastvrouw in JOTA zouden willen komen werken en om mensen die deel wilden uitmaken van de kookploeg. Graag herhalen we deze oproep en de gegevens over de informatiebijeenkomst. Als u belangstelling heeft om mee te doen, maar eerst meer wilt weten, dan bent u welkom op de introductiemiddag, die gehouden wordt op 20 mei in de Protestantse kerk in Schoondijke, aanvang 13.30 uur. Ook de vrijwilligers, die zich al hebben aangemeld, worden daar verwacht.