Weekjournaal 2015-21

Vrijwilligers

Ze waren er op 20 mei, de aspirant vrijwilligers voor JOTA. Negen mannen en vrouwen waren nieuwsgierig ingegaan op de uitnodiging voor de introductiemiddag en enkele anderen hadden laten weten, niet te kunnen komen of hadden een “verspieder” uitgezonden. Er werd verteld over de verschillende soorten activiteiten en welke taak vrijwilligers hierbij zouden kunnen vervullen als gastheren en –vrouwen en leden van de kookploeg. We vertelden hoever het staat met de verbouwing en wanneer we hopen de deur te kunnen openen voor publiek.

Het werk straks vraagt het nodige van de vrijwilligers en daarom is het belangrijk, dat mensen zo veel mogelijk op de juiste plek terechtkomen; waar zij hun talenten het beste kunnen inzetten, want daar vaart ook de organisatie wel bij. Daarom nodigen we belangstellenden uit om gewoon te solliciteren, mondeling of schriftelijk kenbaar te maken dat men vrijwilliger wil worden. Dan volgt een sollicitatiegesprek, waarbij de verwachtingen over en weer worden besproken en bekeken wordt welke inzet de vrijwilliger zou willen leveren. JOTA verwacht dat vrijwilligers minimaal een dagdeel in de 14 dagen beschikbaar zijn. Behalve leuk werk bieden we de vrijwilligers ook een training aan in de presentietheorie. Kenmerkend in de presentie-filosofie en de daarbij aansluitende praktijken is de gerichtheid op het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen, met name waar mensen onaanzienlijk, arm, ‘sociaal overbodig’, doodziek of ‘hopeloos’ zijn ( zie www.andriesbaart.nl/presentie ) .

Veranderingen

Wekelijks verandert het beeld in JOTA. Dit weekend hopen we al het tegelwerk klaar te maken: de keukenwand en -vloer, onder het buffet, in de gang achter de voedselbank en ga zomaar door. Meters en meters tegels zijn er verwerkt en gevoegd. Voor een belangrijk deel door vrijwilligers en hier en daar aangevuld met professionals. Er is deze week een nieuwe voorpui geplaatst, voorzien van dubbelglas. Daarmee is de buitenkant aan de voorkant bijna af. Wat nog ontbreekt zijn naam en logo, maar ook daaraan wordt gewerkt.

De meubels voor JOTA-trefpunt zijn besteld, de keukeninrichting wordt binnenkort geleverd. Er JOTA krijgt een heel bijzonder buffet, uniek in zijn soort en passend bij het thema duurzaamheid.

Publiciteit

JOTA is op het web te vinden onder www.jotaoostburg.nl. Dit is een eerste versie; de website moet nog worden aangevuld met programma’s, teksten en foto’s. Regelmatig verschijnen berichtjes over JOTA in de pers, onder meer in de digitale nieuwsbrief van “aantrekkelijk Oostburg”.

Voorlichting pionieren

Tijdens de vergadering van de clusterraad (vergadering van gezamenlijke kerkenraden in West Zeeuws-Vlaanderen) op 21 mei, werden de aanwezigen voorgelicht over de pioniersplek, die in JOTA komt. Men hoorde wat pionieren betekent, hoe het op andere plaatsen werkt en wat het voor de streek kan betekenen. In JOTA wordt de aandacht gericht op jongeren. Er is al een advertentie geplaatst voor een pionier-jongerenwerker, de enige betaalde kracht binnen de organisatie.