Weekjournaal 2015-50

Uitnodiging

Er hing iets in de lucht: ideeën,  idealen en een vraag. Hoe zouden de kerken meer kunnen betekenen voor de mensen in West Zeeuws-Vlaanderen? Niet alleen voor de mensen, die regelmatig de kerkdiensten bezoeken, maar breder……. Daarvoor was een herkenbare plek nodig, niet in een kerkgebouw, maar meer toegankelijk voor iedereen, een huis van hoop, een huis voor ontmoeting en inspiratie. Op 2 januari 2013 kwam een groepje mensen samen om de ideeën die bij hen leefden samen te brengen tot een initiatief dat nu is uitgegroeid tot JOTA.

Natuurlijk werd er tussendoor veel gepraat en gewerkt, maar elk jaar op 2 januari kwamen we sindsdien samen om iets te eten, te drinken en verder te bouwen aan de vormgeving van dat ideaal... Die “traditie” willen we nu graag voortzetten, maar samen met alle mensen, die JOTA intussen betekenis geven.

Daarom nodigt het dagelijks bestuur alle vrijwilligers uit, die een rol spelen in:

  • De klankbordgroep
  • JOTA-trefpunt
  • JOTA-aan tafel
  • JOTA-reparatie
  • Het breicafé
  • Het Mamacafé
  • De taalles
  • Het uitdeelpunt van de Voedselbank
  • Bestuur van de stichting JOTA-beheer
  • Bestuur JOTA

Op 2 januari 2016 van 16.00-18.00 uur in JOTA.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij elkaar ontmoeten, onderling kennismaken en nieuwjaarswensen uitwisselen.

Wij wensen u een mooi Kerstfeest en alvast een goed begin van 2016!

Het een hartelijke groet, namens het bestuur,

Derk Blom,
Rina Oosterling,
Joke Steeneveld