Journaal 2016-2

Beste lezers,

Belangrijk nieuws

Het is gelukt om een jongerenwerker voor JOTA-JONG te vinden. Jannica de Prenter gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari beginnen. Het leuke is, dat we hiermee ook een jongere uit Zeeuws-Vlaanderen aan een baan kunnen helpen, zij het in deeltijd, want Jannica komt uit Axel. Zij gaat zich richten op jongeren en jong-volwassenen. In het pioniersplan staat onder andere het volgende vermeld over de doelstelling van deze inzet:

JOTA-JONG wil een netwerk vormen van diverse groepen jongeren waarin zij aangesproken en geïnspireerd worden om God te leren kennen. Gaandeweg kan het programma zich verdiepen, waardoor de behoefte ontstaat aan meer: meer kennis, meer beleving, meer betekenis voor het eigen leven van de jongeren/ jong volwassenen.Zo kan een netwerk ontstaan, waarbij jongeren elkaar vasthouden en stimuleren.

Jannica gaat beginnen om contacten te leggen met diverse mensen en groepen. We houden u op de hoogte van het vervolg.

Werving nieuwe vrijwilligers

Er is weer een bijeenkomst gepland om nieuwe vrijwilligers te informeren over wat het betekent om gastvrouw of gastheer te worden in JOTA.  De bijeenkomst wordt gehouden op 18 februari, van 10.00-12.00 uur in JOTA. Na de algemene introductie in de groep, kunnen mensen kenbaar maken dat ze verder willen gaan. Dan volgt een individueel gesprek om de verwachtingen en mogelijkheden van de aspirant-vrijwilliger en JOTA op elkaar af te stemmen.

Iraans Nieuwjaar

In West Zeeuws-Vlaanderen wonen behoorlijk veel mensen, die van oorsprong afkomstig zijn uit Iran. Zij hebben geopperd om het Iraans Nieuwjaar, Nowruz, in JOTA te vieren. Zij willen de Nederlanders graag informeren over en laten kennismaken met dit lentefeest, dat waarschijnlijk al stamt uit 1400 voor Chr. Daarom bent u van harte welkom op zondag 20 maart vanaf 16.00 uur in JOTA. Er zal iets verteld worden en men heeft materiaal om te laten zien. Om 18.00 uur kunt u meedoen met een maaltijd, samengesteld uit feestelijke gerechten, die bij Nowruz passen. Voor de maaltijd moet u zich opgeven. De kosten bedragen

€5,- en worden meteen betaald bij aanmelding. Het aantal deelnemers aan de maaltijd is beperkt, dus wacht niet te lang met u aan te melden.

Samen zingen

Nog een nieuw initiatief. Zing gezellig mee elke eerste donderdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, onder leiding van dirigente Claire Clark. Er worden Nederlandstalige ‘meezingers’ gezongen, Engelstalige musical, Franse chansons enz.enz. Voor elk wat wils en eigen inbreng m.b.t repertoire is welkom.

Wie doen mee: alle zangniveau’s, alle leeftijden, alle mannen en vrouwen die plezier hebben in samen zingen!

Voor de agenda:

  • Elke donderdag samen eten in JOTA, vanaf 18.00 uur, vooraf opgeven is noodzakelijk.
  • Breicafé: 27 januari, 10 februari, van 13.00-16.00 uur.
  • JOTA-reparatie: 30 januari, 10.00-12.00 uur.
  •  

Als u nog geen digitaal abonnement heeft op het JOTA-journaal, kunt u dit aanvragen via jota.oostburg@gmail.com.

Wordt vervolgd!