Journaal 2016-7

Beste lezers,

Toevallen

In een overmoedige bui spraken we in het bestuur de wens uit voor een piano in JOTA, eigenlijk wetend dat dat financieel niet haalbaar zou zijn. Echter, toen die wens herhaald werd in een bijeenkomst met de vrijwilligers, bleek dat niet tegen dovemans oren gezegd. Binnen enkele dagen werd ons een piano beschikbaar gesteld, zo maar gratis. Het heeft even geduurd, maar hij staat er nu, is gestemd en beschikbaar voor mensen, die er op kunnen spelen. Met dank aan de geefster.

Bij JOTA-reparatie werd gebruik gemaakt van een naaimachine, “van moeder”, maar degene die hem bediende was zelf ook al oma. Het was dus nog zo’n zware machine en de bedieningshandleiding ontbrak. Dat werd waargenomen door iemand, die met een naaiklus kwam. De persoon in kwestie kon de klus niet meer zelf doen, maar had wel een goede, bijna nieuwe lichtgewicht naaimachine. Deze werd beschikbaar gesteld aan de dames van de naaiafdeling. Een prachtige gift, die ons zomaar toevalt.

Penningmeester

Met grote spijt heeft Kees Leeuwenburg, de penningmeester van JOTA, zijn functie moeten neerleggen in verband met zijn gezondheid. Het bestuur is hem dankbaar voor het werk, dat hij in de aanvangsfase gedaan heeft en zijn kennis, die hij hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

We zijn nu naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester; iemand die kennis heeft op financieel gebied en in het bestuur mee kan denken en voorstellen kan doen, over het te voeren beleid. Aangemoedigd door het vorige onderwerp van dit journaal, breng ik deze zoektocht graag onder uw aandacht.

Inmiddels hebben we gelukkig iemand gevonden, die de dagelijkse administratie wil doen. Daarnaast hebben we iemand, die verantwoordelijk is voor de fondsenwerving. Dat hoeft de penningmeester dus allemaal niet te doen. Maar de statuten van de stichting vermelden, dat het penningmeesterschap en de administratie niet door één en dezelfde persoon gedaan kunnen worden. En de huidige administrateur wil dat ook niet. Dus bent u iemand of kent u iemand, die de functie van penningmeester voor JOTA zou kunnen vervullen, wilt u dan contact opnemen met het bestuur via het emailadres in het briefhoofd. 

JOTA doet mee met de RABO Clubkas campagne

JOTA heeft zich voor deze campagne aangemeld met een project van JOTA- JONG:  “Omarm de vrijheid”, bedoeld voor jongeren en in samenwerking met de docenten levensbeschouwingvan het Zwincollege. Het programma bevat films, muziek en ontmoetingen. Jongeren van het Zwincollege worden in groepen in JOTA verwacht voor dit programma waarin onder meer ook aandacht zal zijn voor hedendaagse vluchtelingen.  
ls het project voldoende stemmen krijgt, zal JOTA ( een deel van de ) projectkosten vergoed krijgen (dat is dan weer afhankelijk van het aantal stemmen).

In de periode van 6 tot 18 april kunnen leden van de RABObank Zeeuws- Vlaanderen stemmen op projecten, die meedoen met deze campagne. Als RABO lid ontvangt u 5 stemmen. U mag maximaal 2 stemmen aan één doel geven. DENK A.U.B. AAN JOTA als u RABO lid bent. Bij voorbaat hartelijk dank!  Wilt u anderen ook op deze mogelijkheid attenderen?

Thema-avond “God en het lijden”

Al eeuwenlang worstelen christenen en niet christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij/Zij dan toe dat mensen moeten leiden? Op 30 maart werd de eerste avond gehouden over dit thema. Deze avond stond in het teken van wie of wat is God voor jou. Het recente rapport “God in Nederland” geeft voldoende aanleiding om eens stil te staan bij die vraag. Verder verkenden we met elkaar hoe God zich bekend maakt of bekend gemaakt wordt in de Bijbel.

Op 20 april staat de volgende thema-avond gepland, eveneens vanaf 19.30 uur. Ook als u de eerste avond heeft gemist, kunt u gerust meedoen. Graag even opgeven via het emailadres in het briefhoofd.

Voor de agenda:

  • 6 april: 13.00-16.00 uur breicafé
  • 7 april: 18.00 uur JOTA-aan tafel. Opgeven voor de maaltijd vóór donderdag, via telefoon of email
  • 8 april: 10.00-12.00 uur Mama-café 

Wordt vervolgd!

Wilt u een gratis digitaal abonnement op deze nieuwsbrief, meldt u dat dan bij het emailadres in het briefhoofd.