Journaal 2016-5

Beste lezers,

Van tijd tot tijd zie je iets oplichten van wat ons voor ogen stond toen we de droom voor JOTA, als huis voor ontmoeting en inspiratie, gestalte begonnen te geven. Zo’n moment was er bijvoorbeeld vorige week zaterdagmorgen. Er was van alles te doen. Verschillende mensen kwamen naar JOTA-reparatie, voornamelijk met storingen van elektrische aard. Tegelijkertijd werden er kussens genaaid voor de bank in de jongerenhoek. De voorbereidingsgroep voor de viering van het Iraanse nieuwjaar vergaderde en er waren gasten aan de bar. Veel dynamiek dus en gezellig druk.

Bijbelverhaal verbeeld

Waarschijnlijk zonder dat de figuranten het zich bewust waren, kwam pas een bijbelverhaal tot leven in JOTA. Dat verhaal dat vertelt, dat in het rijk, dat Jezus voor ogen staat, de zwakkeren zullen worden opgericht. Op 27 februari trakteerde de Lionsclub West Zeeuws-Vlaanderen de mensen van Beschermd Wonen uit Oostburg op een feestmaal. Mensen, die nauwelijks in staat zijn om zelfstandig te functioneren in onze gecompliceerde samenleving en hun begeleiders, werden onthaald met een viergangen diner door de sterken in de regio. Vijftien leden van de Lionsclub spanden zich in om het hun gasten naar de zin te maken: zij kookten, serveerden of functioneerden als tafelheren. De gasten spraken over een koningsmaal.

Iraans Nieuwjaar

nieuwjaar.png

Enkele keren eerder heb ik iets geschreven over het Iraanse Nieuwjaar, dat in JOTA gevierd wordt op 20 maart. De mensen die het feestvan de “Nieuwe Dag”, want dat betekent “Nowruz”, hebben voorbereid, zien er naar uit om de gasten te ontvangen en iets van dit belangrijke feest te delen met ons Nederlanders.

In Iran zullen alle mensen feestelijk en indien mogelijk in het nieuw gekleed gaan. Graag nodigen wij onze gasten uit om ook feestelijk gekleed te komen. Als u zich nog niet hebt opgegeven kunt u er helaas niet meer bij, want het maximale aantal van 50 deelnemers is bereikt. Zaterdag wordt de Haft Sīn tafel klaar gemaakt en deze zal nog een week te bekijken zijn. In de brochure, die ter gelegenheid van de viering wordt gemaakt, wordt daarover het nodige uitgelegd.

Thema-avonden

Het bestuur van JOTA heeft het voornemen om dit jaar enkele thema-avonden te houden voor iedereen, die belangstelling heeft voor het onderwerp. Op 30 maart en 20 april zijn voorlopig twee avonden gepland rond het thema “God en het lijden”. De avonden worden gehouden in JOTA-trefpunt en beginnen om 19.30 uur.

Duurzaamheid

Met de vrijwilligers van JOTA-trefpunt wordt eens in de 2 maanden een bijeenkomst gehouden om de voortgang te bespreken en zaken op elkaar af te stemmen. In de bijeenkomst van 8 maart werd o.a. gesproken over het thema “duurzaamheid” en wat we zelf kunnen bijdragen om duurzaamheid in JOTA te bevorderen. Het begrip duurzaamheid heeft te maken met aandacht voor mensen en milieu, tenminste zo willen wij er naar kijken. We verdeelden het in drie rubrieken:

  1. Aandacht voor grondstoffen en producenten, waar komen de producten vandaan en door wie zijn ze geproduceerd? In JOTA gebruiken we waar mogelijk Fair Trade en biologische producten. Er wordt gekookt met groenten van het seizoen. Door het gebruik van zelfgebakken koekjes vermijden we verpakkingsmateriaal.
  2. Aandacht voor verbruik, hoe kunnen we bezuinigen op water, elektriciteit en gas.
  3. Aandacht voor hergebruik: afvalscheiding en gebruik van navulverpakkingen.