Journaal-13

Kleurrijke ontmoetingen

Een extra lang JOTA-journaal deze week, want er is heel wat te vertellen. De afgelopen week vonden in JOTA verschillende kleurrijke ontmoetingen plaats. Min of meer toevallig waren er verschillende groepen van mensen, die niet in Nederland geboren zijn, te gast.

Afsluiting schooljaar inburgeringscursus

Evenals op alle andere scholen in Zeeland was het voor de leerlingen van de inburgeringscursus ook de laatste schoolweek en werd er iets extra’s gedaan om het schooljaar af te sluiten. De leerlingen van de 3 groepen werden in JOTA ontvangen voor een rondleiding en een spelletjesmiddag. Spelletjes die internationaal bekend zijn, zoals dammen en typisch Nederlandse spelletjes, die ook nog een link hebben met het aanleren van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld met een memory van tegenstellingen of pim-pam-pet. Tevens kregen de bezoekers een rondleiding door JOTA en werd verteld, wat JOTA voor hen kan betekenen. En natuurlijk was er iets lekkers te eten en te drinken.

Vakantie voor de conversatielessen

Een dag later was de laatste conversatieles voor de vakantie. Alweer iets om feestelijk bij stil te staan.. Verschillende van de deelnemers aan de inburgeringscursus komen elke donderdag naar JOTA om extra te oefenen met Nederlands te leren spreken, onder leiding van deskundige vrijwilligers. IJs met vruchten en andere zoete lekkernijen werden geserveerd, een traktatie met het warme weer.


JOTA-aan tafel met vluchtelingen

Diezelfde avond was een groep asielzoekers uit de Braakman te gast bij JOTA. Hierbij werd samengewerkt met de stichting Kerk en Vluchteling. Er waren mensen uit Syrië, Georgië, Kirgizië en Eritrea. Voor een aantal geldt dat zij hun gezinnen hebben moeten achterlaten in verschillende landen en dat zij slechts twee keer per week Nederlandse taalles krijgen. De rest van de tijd is over om te piekeren over de veiligheid van hun gezinnen en hoe het verder moet. Omroep Zeeland kwam deze ontmoeting in beeld en geluid vastleggen. Een klein deel van het interview is te vinden op internet bij Omroep Zeeland onder de titel “vluchtelingen prikken een vorkje mee”. De tv uitzending riep nogal wat negatieve reacties op. Jammer dat mensen soms zo primair reageren, zich niet goed informeren en weinig respect tonen. Daaruit blijkt maar weer eens hoe nodig JOTA is als “huis voor ontmoeting en inspiratie”. Door elkaar te leren kennen ontstaat er meestal meer begrip en herkennen mensen elkaar als mede-mens.

Eén van de inspirerende bijbelteksten waaruit JOTA leeft is: “heb liefde voor je naaste, die een mens is zoals jij”. Dat wil niet zeggen dat wij naïef moeten zijn, maar als angst onze raadgever wordt, raken wij steeds verder van huis.

De asielzoekers zelf waren heel blij eens in een andere omgeving te zijn en wilden maar al te graag een gesprekje aanknopen met de Nederlanders. Het menu, dat overigens al lang van tevoren was bedacht, werd gewaardeerd.

Ook op 28 juli zijn er weer 15 asielzoekers uit het AZC de Braakman. Zij worden evenals de afgelopen week opgehaald en thuisgebracht door vrijwilligers. Als u hen wilt ontmoeten kunt u zich nog aanmelden voor de maaltijd tot woensdagavond via jota.oostburg@gmail.com of woensdag overdag via telefoon of persoonlijk aan het buffet. Deelname kost € 7,50 p.p. voor een driegangen menu.

 Jaarverslag 2015

Het Jaarverslag van JOTA over 2015 is uit. Veel te laat, zult u wellicht denken en daar heeft u gelijk in. Maar het opstarten van alle activiteiten heeft veel tijd in beslag genomen. Binnenkort kunt u het lezen op de website. In het verslag wordt niet alleen teruggekeken, maar worden ook plannen voor 2016 onthuld. Er liggen een aantal inkijkexemplaren in JOTA-trefpunt. Vraag er eventueel naar aan het buffet.

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Graag maak ik u nogmaals attent op de mogelijkheid om u te informeren over vrijwilligerswerk in JOTA. Op 28 juli van 10.00-12.00 uur is er een algemene voorlichting over JOTA en het werk van de vrijwilligers. Als het werk en de omgeving u aanspreken, kunt u uw belangstelling kenbaar maken en volgt een individueel g esprek waarbij wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. We zijn op zoek naar mensen die gastvrouw/heer willen zijn in JOTA - trefpunt en/of willen meekoken bij JOTA-aan tafel.

Viering in de stijl van Taizé

Jarenlang was er één keer per maand in de Kerkpleinkerk in Oostburg op zondagmiddag een viering in de stijl van Taizé. De kerkenraad van de protestantse gemeente “de Brug” heeft aan het bestuur van JOTA gevraagd om dat initiatief voort te zetten. Daar is positief op gereageerd, zij het dat het wel iets anders zal worden. De Stilteruimte in JOTA leent zich uitstekend voor een samenkomst met een kleine groep, dus daar zal de viering voortaan gehouden worden. Als tijdstip is gekozen voor de tweede woensdag van de maand aan het eind van de middag, 16.00 uur-16.30 uur. De eerste keer zal zijn op 14 september.

Internationale Dag van de Vrede

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Dit jaar wordt de dag voor de 50e keer gehouden. “Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst” ( website PAX).Het thema is evenals vorig jaar“Vrede verbindt”. In JOTA willen we aandacht besteden aan deze dag. Het programma is nog niet klaar, maar u kunt de datum vast noteren.