JOURNAAL 2017-18

Uitloting obligaties Protestantse stichting beheer Ontmoetingscentrum

Bij de start van J OTA zijn obligaties uitgegeven. In totaal zijn 688 obligaties uitgegeven, hetgeen goed is voor een bedrag van € 34.400, - . Dit geld is ingezet bij de verbouw van het voor J OTA aangekochte pand aan het Raadhuisplein te Oostburg. 

In de leningsvoorwaarden voor deze obligaties is opgenomen, dat vanaf 1 januari 2018 jaarlijks een bedrag op de lening wordt afgelost. Dit gebeurt door betaalbaarstelling van bij uitloting aan te wijzen obligaties.

De uitloting moet minimaal een maand voor de mogelijke aflossing plaatsvinden en ten minste 14 dagen voor dat tijdstip aan belanghebbenden worden bekend gemaakt.

Op 24 november heeft daarom de eerste uitloting plaatsgevonden. Hieronder de nummers van de 50 uitgelote obligaties:

288, 415, 145, 222, 686, 170, 31, 674, 215, 309, 129, 376, 569, 688, 274, 562, 225, 101, 214, 283, 22, 98, 413, 91, 676, 54, 596, 218, 471, 680, 337, 111, 121, 293, 36, 261, 42, 513, 610 ,518, 583, 661, 442, 647, 108, 179, 295, 281, 289, 654.

Uitbetaling zal plaatsvinden vanaf 1 januari 2018 na inlevering van de betreffende obligatie. Over uitgelote obligaties, die niet voor uitbetaling worden aangeboden, wordt in 2018 geen rente meer vergoed. Tenslotte is in de voorwaarden opgenomen, dat obligaties, welke niet na 5 jaar na de datum waarop zij betaalbaar zijn ter aflossing zijn aangeboden, verjaren ten voordele van de stichting.

Voor nadere informatie over de uitloting of de uitbetaling van de obligaties kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting. de heer Henk Verhage, tel, 0117 - 453690 of via hverha@zeelandnet.nl.

Hoe het was, veelkleurige proeverij Syrië

Afgelopen week stond JOTA twee keer in de PZC . Allereerst met een reuzegrote foto van één van onze koks bij de Syrische maaltijd en twee dagen later stond de aankondiging voor de dag van de mensenrechten in de krant . De tentoonstelling over vrouwenhandel in het kader van de dag voor de mens enrechten en de presentatie over de voor - en achterkant van chocolade met daaraan gekoppeld de chocoladeworkshop , vormden blijkbaar voldoende aanleiding voor een bericht in de PZC. Het volledige programma staat in de agenda aan het eind van dit journaal.

Samen kerstfeest vieren in JOTA

Niet iedereen heeft mensen om zich heen om samen Kerstfeest te kunnen vieren. Niettemin is Kerst bij uitstek een feest van samen. Misschien kun je nog niet van een traditie spreken bij zo’n jonge organisatie, maar het is weer gelukt om op 26 december, 2 e Kerstdag , JOTA vanaf 15.00 uur open te stellen. Er is dan gelegenheid voor een spelletje en een praatje en er worden allerlei lekkere hapjes en drankjes geserveerd.

Om 18.00 uur begint het 4gangendiner, waarvoor u ook welkom bent. Voor € 5,00 kunt u meedoen aan deze gezellige maaltijd. Als thema kozen we dit jaar “Voedsel voor onderweg”. Voor de maaltijd moet u zich opgeven. Indien nodig kunt u worden opgehaald.

Helaas heeft de Lionsclub West Zeeuws - Vlaanderen besloten om dit evenement dit jaar niet te sponseren, zoals zij de afgelopen 2 jaar deden. Dat betekent, dat we op zoek zijn naar een andere sponsor. Bent of kent u iemand die dit voor veel mensen belangrijke evenement financieel mogelijk wil maken, neem dan a .u.b. contact op met iemand van het bestuur.

 

Aanbod en vraag

Zoals u weet heeft JOTA een breed aanbod van activiteiten voor diverse mensen en groepen in de samenleving. Daarom durven we ook wel iets te vragen.

Piano

Momenteel hebben we een oude piano en mensen, die er verstand van hebben, vertellen ons, dat hij eigenlijk versleten is. Weet u ergens een piano te staan, die niet meer gebruikt wordt? Dan houden wij ons zeer aanbevolen.

Nieuwe vrijwilligers

Op 7 december is er een introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers, aanvang 10.00 uur. Als u mensen kent, die zich willen oriënteren op de mogelijkheden in JOTA , wilt u hen dan attent maken op deze bijeenkomst.

Webmaster Nu steeds meer mensen onze website gebruiken als bron van informatie, blijkt dat het ons onvoldoende lukt om die goed bij te houden. Wie zou dat voor ons kunnen en willen doen?

Vrijwilligersuitje

Met 18 vrijwilligers vertrokken we met de trein naar Rotterdam .

We bezochten een project van Kerk en buurtwerk in Rotterdam - Lombardijen. De kerk is daar aanwezig met twee parttime pastores te midden van armoede, criminaliteit en vereenzaming. Zij zien het als hun belangrijkste taak om te luisteren naar de verhalen van mensen en hen te bevestigen in hun bes taan; in het voetspoor van Jezus, maar meestal zonder zijn naam te noemen. ’s-Middags bezochten we “de Nieuwe Poort” op het Weena in Rotterdam Centrum. In een horecagelegenheid, waar mensen werken, die een nieuwe kans krijgen na een crimineel verleden, probeert men o.a. contacten te leggen tussen de rijke mensen van de grote kantoren en de arme mensen van de wijken erachter. Bijbelverhalen over uittocht uit de slavernij, de tocht door de woestijn op weg naar een nieuw beloofd land zijn letterlijk in beeld gebracht en worden gebruikt bij lezingen. Twee heel verschillende projecten, die stof tot nadenken geven.

 

Kennismaken met christelijke meditatie

Direct aan het begin van het nieuwe jaar biedt JOTA een korte kennismaking met christelijke meditatie. De avonden vinden plaats op zondag 7 en 21 januari en 4 februari 2018 en duren van 19.30 - 20.45 uur; vanaf 19.15 uur is er koffie/thee. Ze vinden plaats in de Stilteruimte van JOTA .

De begeleiding van deze avonden is in handen van Marga Haas. Zij is geestelijk verzorger in een hospice en gastvoorganger in diverse gemeentes. De serie avonden kost € 22,50. Meer info in het volgende JOTA - journaal, maar nu kunt u de avonden vast reserveren.

Agenda :

6 december, 13.30, breicafé

7 december, 10 u, introductie nieuwe v rijwilligers

8 december, 9 - 10 u Sociaal Spreekuur

8 december, 20 u, Filmavond jongeren

9 december, Dag voor de mensenrechten in JOTA

11.30 uur Zang en muziek van Carla de Feijter

12.00 uur Presentatie voor kinderen van groep 7 en 8 over “De voorkant en de achterkant van chocolade”.

12.30 uur Chocoladeworkshop voor de kinderen

14.00 uur Presentatie voor volwassenen over “De voorkant

en de achterkant van chocolade”. met aansluitend

14.30 uur Chocoladeworkshop voor de volwassenen

De hele dag schrijven voor Amnesty International.

Alle deelnemers betalen €6, -- voor deelname aan de chocoladeworkshop. Opgeven aan het buffet of via telefoon of email (zie briefhoofd).

12 december, indien stakingsdag leerkrachten basisschool, dan activiteitenmiddag voor kinderen in JOTA

13 december, 16.30 uur, Taizéviering

14 december, 18.00 uur JOTA - aan tafel, menu op de website

16 december, Winterfair in Oostburg en in JOTA pannenkoekenfeest

Elke woensdag 10 - 11 uur telefonisch sociaal spreekuur , ( telefoonnummer 06 - 53307203 )

Elke woensdag 13.15 - 15.15 uur, naailes voor allochtone vrouwen ,

Elke donderdag, 13 - 15 uur, conversatielessen Nederlands voor nieuw e Nederlanders