JOURNAAL 2017-7

Nieuwe pionier-jongerenwerker

 Het doet ons buitengewoon veel genoegen u hierbij onze nieuwe pionier-jongerenwerker te kunnen voorstellen: Roeli Donker uit Sint Jansteen. Zij heeft veel ervaring als vrijwilliger in het werken met kinderen en jongeren vanuit de RK kerk in Sint Jansteen. Het is haar passie om al spelend en werkend met jongeren hen te laten zien en ervaren, dat ze kostbaar zijn in de ogen van God en mensen. Roeli vindt het belangrijk dat jongeren bouwen aan vriendschappen en veel plezier ervaren in sport en spel. Gelukkig heeft de vacaturetijd niet al te lang geduurd. We zien uit naar de nieuwe mogelijkheden, die haar inzet biedt voor de ontwikkeling van het programma JOTA-JONG. We wensen Roeli succes en hopen dat haar werk tot zegen mag zijn voor veel jongeren.

Miniroparun

 De eerste werkdag van Roeli was op 12 mei, waar zij aanwezig was bij de miniroparun. Jongeren uit heel West Zeeuws-Vlaanderen, bovenbouw basisschool en onderbouw Zwincollege, liepen een gesponsorde estafette van 64 km. De opbrengst was voor de kankerbestrijding. Lisanne Spaander, die zelf genezen is van deze ziekte, was de hele dag aanwezig voor het uitreiken van medailles en om haar verhaal te vertellen op een groot scherm. Roeli gebruikte de gelegenheid om contacten te leggen. De organisatie van de miniroprun had aan het bestuur gevraagd of zij JOTA als uitvalsbasis mochten gebruiken. ’s Morgens betekende dat een behoorlijke drukte i.v.m. uitgifte van alle tasjes en lunchpakketten voor de deelnemers, maar na de start minderde dat. Het weer was de hele dag boven verwachting,  jammer voor de kinderen dat het de laatste anderhalf uur plensde van de regen. Op uitnodiging van de organisatie hadden wij een frisdrankenkraam op het Raadhuisplein gezet. Helaas viel de omzet behoorlijk tegen. Positief is, dat  weer veel mensen kennis hebben gemaakt met de gastvrijheid in JOTA.

Dag van de Aarde 22 april j.l.

 Na een gloedvolle speech door de heer Ploegaert, wethouder, over het belang goed voor onze aarde te zorgen werd de eerste ‘Dag van de Aarde’ bij JOTA feestelijk geopend door letterlijk ‘de aarde hoog te houden’ middels het opgooien van een wereldbol. Op het gezellige marktje, dat voor JOTA en de wereldwinkel ingericht was, waren 2 zonnepanelen geplaatst die stroom leverden voor het bakken van wafels, die binnen grif gegeten werden. Later zullen, na een kleine verbouwing, een aantal zonnepanelen op het dak geplaatst worden.

Ook in JOTA was het gezellig druk. Het reparatiecafé was aan het werk, de dames van ‘Zonder honger naar bed’ vertelden enthousiast hun succesvolle verhaal. Een geweldig initiatief hier in de streek, dat mensen, die het niet breed hebben in contact brengt met mensen die eten over hebben, of die een taart voor een kinderverjaardag willen bakken ( meer informatie via hun site en bij JOTA). ’s Middags was er een lezing over hoe om te gaan met voedselafval in de industrie. Veel tot nu toe waardeloos afvalmateriaal blijkt bruikbaar te zijn voor diverse doeleinden. Hierdoor vindt minder verspilling plaats.

Alles bij elkaar een dag die diverse interessante suggesties had hoe ons ‘rentmeesterschap’ in te vullen.

Inburgeringsexamen

Terwijl de examens op de middelbare scholen in volle gang zijn, moeten ook de cursisten van de inburgeringscursus examen doen. Daar wordt hard voor gestudeerd. Ook enkele cursisten van de conversatielessen op donderdagmiddag in JOTA, doen examen. We wensen Tastsaa, Elie en Fausia van harte succes!!

Resultaat Raboclubkascampagne

Onze penningmeester mocht een cheque van €637,74 in ontvangst nemen, als resultaat van de Raboclubkascampagne. Dat was bijna anderhalf keer zoveel als vorig jaar. Alle mensen, die op JOTA gestemd hebben, willen we daarvoor hartelijk dank zeggen! Daarmee kunnen we weer een aantal waardevolle initiatieven nemen voor vluchtelingen, want dat was onze doelstelling.

Nieuwe bestuursleden

Nu ik toch even het bestuur in het zonnetje zet, kan ik daaraan ook het volgende toevoegen: JOTA heeft er twee bestuursleden bij, namens de participanten. Jan Idema vertegenwoordigt de Protestantse gemeente Breskens en Jolanda Bos-Fassaert komt het bestuur versterken vanuit de Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg. Beiden hartelijk welkom. We hopen op een vruchtbare samenwerking.

Uitnodigend terras

Nu de vorstperiode naar alle waarschijnlijkheid achter ons ligt, werd het tijd om de terrasbloembakken verder te vullen. Dit is het resultaat: vrolijk, kleurrijk, helemaal passend bij JOTA. Onze vrijwilligers brengen tal van verrassende kwaliteiten in, tijdens het werken in JOTA. Daar maakt het bestuur van tijd tot tijd dankbaar gebruik van.