JOTA-JOURNAAL 15

JOTA GESLOTEN, JOTA-AAN-TAFEL UITGESTELD

Tot ons verdiet is Piet Oosterling, een warm en veelzijdig mens overleden. Hij was één van de initiatiefnemers van JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie. Zijn ideeën en inzet voor de verbouwing van het pand tot een plek waar mensen graag komen, zijn van grote waarde gebleken. Hij zette zich in voor de idealen van JOTA o.a. op het terrein van duurzaamheid.

Wij gedenken Piet met grote waardering en dankbaarheid en wensen Rina, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
In verband met de begrafenis is JOTA op donderdagmiddag 15 november gesloten.

Op 15 november zou ook JOTA-aan-tafel gehouden worden met onder meer de deelnemers aan de Open Kring. Dat is verplaatst naar donderdag 22 november, aanvang 18.00 u.

SPECTACULAIRE KLEDINGVERKOOP

Op VRIJDAG 23 NOVEMBER en ZATERDAG 24 NOVEMBER organiseren

Verkoop van mooie en goede 2e-hands kleding voor heel kleine prijsjes

Locatie: Brouwerijstraat 31, Oostburg Openingstijden:
Vrijdag 9:30 uur tot 16:00 uur
Zaterdag 9:30 uur tot 16:00 uur
Tijdens deze openingstijden, kunt u ook kleding inleveren.

INFORMATIE: WWW.KLEDINGBANK-ZEELAND.NL TELEFOON: 0115-552007
MAIL: kledingbankzeelandzv@gmail.com
De gehele opbrengst is bestemd voor Stichting Kledingbank Zeeland en komt volledig ten goede aan de minima in Zeeland

JOTA-AAN-TAFEL, 29 november

Bij uitzondering hebben we twee weken achter elkaar JOTA-aan tafel.
Voor € 7,50 kunt u aanschuiven bij de maaltijd. Graag van te voren opgeven, tot uiterlijk woensdagmiddag, via 0117-308154 of jota.oostburg@gmail.com

VRIJWILLIGERSUITJE

Jaarlijks biedt het bestuur aan alle vrijwilligers van JOTA een uitje aan, als blijk van waardering. We gaan deze keer op bezoek bij een ander inloophuis, om te zien en te horen hoe men het daar doet. Zo hopen wij elkaar te stimuleren en misschien nieuwe ideeën op te doen en/of andere werkwijzen. Op 27 november gaan we naar “de Windwijzer” in Vlaardingen.

NAAILES VOOR ALLOCHTONE VROUWEN

Elke woensdagmiddag van 13.15-15.15 u wordt er naailes gegeven in JOTA, aan vrouwen van allochtone afkomst. Twee vrijwilligers zijn speciaal voor deze activiteit beschikbaar. De vrouwen leren naaien op een elektrische naaimachine en ondertussen wordt er ook gebabbeld, waardoor de Nederlandse taal geoefend wordt. De werkstukken zijn eenvoudig om te beginnen, maar binnen enkele weken ligt er wel een kant en klaar product. Dat stimuleert mensen om door te gaan. Er kunnen nieuwe cursisten worden aangemeld! (zie briefhoofd)

NIEUWE VRIJWILLIGERS GEZOCHT

JOTA is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team van JOTA-trefpunt te versterken. Als je het leuk vindt om met veel verschillende mensen om te gaan, om hen een versnapering te serveren en een praatje te maken, is dit een uitgelezen kans. Je moet minimaal één dagdeel in de 14 dagen beschikbaar zijn. JOTA is open van woensdag t/m zaterdag, dus het past ook naast een andere werkkring. We bieden een aantrekkelijke werkomgeving en een leuk team. Je werkt steeds samen met een andere vrijwilliger. Dit en veel meer wordt je verteld op de introductie-bijeenkomst, die gehouden wordt op vrijdag 7 december om 10.00 uur. Graag even vooraf aanmelden via email of telefoon(zie briefhoofd).

ALZHEIMERCAFE ZEEUWS_VLAANDEREN

Op 28 november van 14.00-16.00 u. is er weer een Alzheimercafé in JOTA. het thema is dan
“Het levenstestament”, spreker: mevr. mr. de Bruijne (notaris).
Het Alzheimercafé is een vast herkenningspunt in Zeeuws-Vlaanderen geworden. Tijdens de bijeenkomsten nodigen we iedereen uit die te maken krijgt met dementie: mensen met dementie zelf, partners, familie, vrienden, buren, professionals en andere belangstellenden. De bijeenkomsten hebben als doel mensen te informeren en daarbij ook ervaringen en tips uit te wisselen. Dit allemaal in de gezellige en gemoedelijke sfeer. Na een pauze is er altijd ruim de tijd om extra vragen te stellen of om in kleine groepjes na te praten.