JOTA-JOURNAAL 16

DAG VAN DE MENSENRECHTEN - 8 DECEMBER IN JOTA

De rechten van de mens worden overal in de wereld geschonden. Jaarlijks vindt, in de maand december, de dag van de mensenrechten plaats.

JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie, aan het Raadhuisplein te Oostburg biedt op 8 december een programma aan rondom mensenrechten. Vanaf 11 uur kunt u er terecht om te schrijven aan politieke gevangenen, of handtekeningen onder petities te plaatsen. Om 11.00 uur en 14.30 uur wordt een film vertoond. Om 13.30 uur dragen Nederlanders en nieuwe-Nederlanders gedichten voor rondom het thema‘Vrijheid’, of worden er verhalen gedeeld rondom dit onderwerp. Entree:gratis.

SPECTACULAIRE KLEDINGVERKOOP KLEDINGBANK ZEELAND

Op 23 en 24 november vond de eerste kledingverkoop plaats van 2e-hands kleding in West Zeeuws-Vlaanderen. Deze werd georganiseerd door Kledingbank Zeeland i.s.m. de medewerkers van het sociaal spreekuur van JOTA. De kledingverkoop vond plaats in het pand aan de Brouwerijstraat 31 in Oostburg: geheel belangeloos beschikbaar gesteld door Woonwinkel den Dekker. De kleding die tijdens de verkoopdagen voor een klein prijsje te koop werd aangeboden, is kleding die de Kledingbank zelf heeft ingezameld. Beideverkoopdagen zijn druk bezocht: er kwamen zeker zo’n 250 mensen kijken en kopen. Er was een enthousiaste ploeg vrijwilligers die de mensen kon helpen, de kledingrekken vulden of de bezoekers van koffie/thee voorzag. Ook stond er een kledinginzamelcontainer. Conclusie: een zeer geslaagd initiatief dat voor herhaling vatbaar is, waarschijnlijk komend voorjaar! Kortom: u hoort nog van ons!

KERSTFEEST IN JOTA

Tweede kerstdag, 26 december, is JOTA open voor mensen, die graag samen kerstfeest willen vieren. Er is weer een team gevormd, dat met plezier de gasten ontvangt vanaf 15.00 uur. Anderen gaan hun best doen om een heerlijk kerstdiner te bereiden. Het thema dit jaar is: “Volg de sterren”. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om mee te doen, houden we de prijs weer laag. Voor € 5,00 kunt u deelnemen aan dit diner. Vanaf nu kunt u zich opgeven, want dat is wel noodzakelijk.

NIEUWE VRIJWILLIGERS GEZOCHT

JOTA is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team van JOTA-trefpunt te versterken. Als je het leuk vindt om met veel verschillende mensen om te gaan, om hen een versnapering te serveren en een praatje te maken, is dit een uitgelezen kans. Je moet minimaal één dagdeel in de 14 dagen beschikbaar zijn. JOTA is open van woensdag t/m zaterdag, dus het past ook naast een andere werkkring. We bieden een aantrekkelijke werkomgeving en een leuk team. Je werkt steeds samen met een andere vrijwilliger. Dit en veel meer wordt je verteld op de introductie- bijeenkomst, die gehouden wordt op vrijdag 7 december om 10.00 uur. Graag even vooraf aanmelden via email of telefoon.

WINTERFAIR OOSTBURG

Op 15 december wordt weer een Winterfair gehouden in Oostburg. JOTA doet ook mee. Op het Raadhuisplein kan men genieten van allerlei lekkernijen. In JOTA wordt erwtensoep gemaakt en pannenkoeken gebakken. KOM MAAR LEKKER BINNEN!!!

BERICHTEN VAN DE PROTESTANTSE STICHTING BEHEER ONTMOETINGSCENTRUM UITLOTING OBLIGATIES

Bij de start van JOTA zijn obligaties uitgegeven. In totaal zijn 688 obligaties uitgegeven, hetgeen goed is voor een bedragvan € 34.400,-. Dit geld is ingezet bij de verbouw van het voor JOTA aangekochte pand aan het Raadhuisplein te Oostburg.
In de leningsvoorwaarden voor deze obligaties is opgenomen, dat vanaf 1 januari 2018 jaarlijks een bedrag op de lening wordt afgelost. Dit gebeurt door betaalbaarstelling van bij uitloting aan te wijzen obligaties. De uitloting moet minimaal een maand voor de mogelijke aflossing plaatsvinden en ten minste 14 dagen voor dat tijdstip aan belanghebbenden worden bekend gemaakt. Op 22 november heeft de uitloting voor 2019 plaatsgevonden. Hieronder de nummers van de 50 uitgelote obligaties:

115 258 271 655 431 399 153 166 152 393 144 464 589 143 557 142 310 468 677 606

593 363 580 685 672 492 61 49 247 253 663 360 366 461 502 670 636 637 509

620 501 638 139 434 480 481 476 494 650 73

Uitbetaling zal plaatsvinden vanaf 1 januari 2019 na inlevering van de betreffende obligatie. Over uitgelote obligaties, die niet voor uitbetaling worden aangeboden,wordt in 2019 geen rente meer vergoed. Tenslotte is in de voorwaarden opgenomen, dat obligaties, welke niet na 5 jaar na de datum waarop zij betaalbaar zijn ter aflossing zijn aangeboden, verjaren ten voordele van de stichting.
Voor nadere informatie over de uitloting of de uitbetaling van de obligaties kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting. de heer Henk Verhage, tel, 0117-453690 of via hverha@zeelandnet.nl.