JOTA-JOURNAAL 2018-3

Veelkleurige proeverij, Congo

Het was een gezellige drukte op 26 en 27 januari in de keuken van JOTA. Op vrijdag begonnen een paar Congolese vrouwen al met de gerechten voor de maaltijd, die een lange kooktijd nodig hadden. En op zaterdag aren er vanaf 10 uur onverwacht 6 vrouwen aan het werk. Er werden groenten schoongemaakt en gesneden en gerechten gekookt in steeds wisselende samenstelling. In voor ons Nederlanders onverstaanbare taal, werden opdrachten gegeven en verwerkt en hielpen moeders en dochters elkaar om een heerlijke Congolese maaltijd te bereiden. Ruim voordat de 55 gasten binnenstapten was alles klaar; de fornuizen en aanrechten gepoetst. Hier en daar moest vlak voor het eten nog een laatste hand worden gelegd. Tegen 18.00 uur vulde JOTA zich met Nederlandse gasten en met Afrikaanse mensen, die zich voor de gelegenheid hadden gestoken in traditionele kleding. De maaltijd was een succes; er werd heerlijk gegeten aan gezellig gedekte tafels. Tot slot werd er gedanst op Congolese muziek.

De volgende Veelkleurige Proeverij wordt gehouden op 24 maart. We vieren dan voor het derde achtereenvolgende jaar het Iraanse Nieuwjaar (Nowruz) samen met de Iraanse gemeenschap in West Zeeuws- Vlaanderen. U kunt zich nu al opgeven door uw naam te (laten) zetten op de lijst bij het buffet in JOTA. De deelnemersprijs is weer € 5,- per persoon en kinderen t/m 12 jaar gratis. Wilt u meteen afrekenen als u zich aanmeldt, dan krijgt u een maaltijdbon, die u op 24 maart verzekert van een plaats aan de tafel.

JOTA-JONG, knutselmiddag

Voortaan is het op de 1e en 3e vrijdagmiddag van de maand JOTA-JONG middag. Onze jongerenwerker organiseert steeds activiteiten voor de kinderen van de basisschool in 2 leeftijdsgroepen. Omdat de onderbouw die middag vrij is, kunnen zij al vroeg in de middag komen en is er later in de middag alle tijd voor een activiteit met de bovenbouw. Afgelopen vrijdag begonnen we met een knutselmiddag. Tot aan Pasen staan alle activiteiten in het kader van het thema “Liefde”.

Alle kinderen, groot en klein, mochten een kaarsje aansteken voor iemand van wie zij houden. De jongste groep beplakte een jampotje om een kaarsje in te zetten voor die speciale persoon. Daarna mochten ze nog een bloem knutselen. Het werden ware kunstwerkjes. De oudere groep timmerde spijkertjes in een speciale vorm in een plankje om met wol te bespannen. Ook om weg te geven aan iemand van wie houden.

Over 14dagen wordt er een film gedraaid, hartenbroodjes gebakken en een speurtocht gedaan. Kijk op de facebookpagina of op de website van JOTA-JONG voor de details.

Inspiratie in de 40 dagentijd

Dat voor de kinderen gekozen is om de komende weken aandacht te besteden aan het thema “Liefde” staat niet op zichzelf. Binnenkort begint de 40-dagentijd, de periode waarin men zich in de kerken voorbereidt op het Paasfeest. Die periode begint op Aswoensdag en dat valt dit jaar precies op 14 februari, Valentijnsdag. De Protestantse Kerk koos daarom als thema voor deze periode “Onvoorwaardelijke liefde”. In de 40 dagentijd proberen christenen iets te begrijpen van het mysterie van de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons mensen, uitgebeeld in zijn zoon, Jezus Christus. In JOTA zullen we in deze tijd meeleven d.m.v. een bezinningspaneel dat elke week groeit met een gedachte of gedicht over dit thema.

Bestuurswisseling

Het bestuur van JOTA bestaat uit 10 mensen, voornamelijk afkomstig uit de drie kerkelijke gemeenten, die JOTA hebben opgericht. In verband met het vertrek van Yolanda de Jong uit de streek en dus ook uit het bestuur van JOTA, waren we al enige tijd op zoek naar een vervanger. Deze hebben we gevonden in de persoon van Rianne Picavet. Zij is al betrokken als vrijwilliger bij het sociaal spreekuur in JOTA en is bereid om een bestuursfunctie op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee. Ook vanaf deze plaats bedanken we Yolanda voor haar inbreng. Door haar grote bestuurlijke kennis en netwerk in de streek was zij bijzonder waardevol voor JOTA.

Nieuwe vrijwilligers

Op 23 februari om 14.30 u is er weer een introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers, mensen die overwegen om een rol te gaan spelen in JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie. Met de uitbreiding van alle activiteiten moeten we ook voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Verschillende mensen hebben al blijk gegeven van belangstelling, maar er is nog plek voor meer geïnteresseerden. Als u iemand bent, of iemand kent, die belangstelling heeft, wilt u de datum en het aanvangstijdstip dan doorgeven? Graag van te voren aanmelden. Alvast bedankt.