JOTA-JOURNAAL 2018-8

Matchdag "We helpen"

Een activiteit, waarbij de deur van JOTA wijd open stond was de matchdag “We helpen”, op 25 mei in samenwerking met Porthos. Verschillende mensen plakten een vraag of aanbod op het verzamelbord. Helaas ontstonden er niet meteen matches, maar het bord staat nog in JOTA tot 10 juni.

Ook het tweede Alzheimercafé, dat in JOTA gehouden werd, trok behoorlijk belangstelling van mensen, die zelf of in gezinsverband te maken hebben met de ziekte, of die beroepsmatig geïnteresseerd waren. Dit initiatief krijgt in het najaar een vervolg, nl. op 3 oktober.

Nieuwe vrijwilligers welkom!
“Als ik hier zou wonen, zou ik bij JOTA vrijwilligerswerk willen doen.” Deze uitspraak hoorden we van één van de gasten, afkomstig uit het midden van het land, in de afgelopen week. Als u ook die mening heeft en in West Zeeuws-Vlaanderen woont, ligt het vrijwilligerswerk misschien meer voor de hand. Dan bent u van harte welkom voor de introductiebijeenkomst op 14 juni van 10.00-11.30 u in JOTA. Wij volgen in het algemeen de volgende werkwijze: mensen, die belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te doen in JOTA, komen eerst naar een introductiebijeenkomst. Daar krijgen zij inzicht in de organisatie en mogelijkheden en kunnen ze bedenken op welke plaats zij zich zouden willen inzetten. Als men verder wil, volgt een individueel gesprek over verwachtingen en mogelijkheden. In de proeftijd van 3 maanden, die dan volgt, ontdekt de aspirant-vrijwilliger of het werk in JOTA inderdaad bij hem of haar past. Tenslotte wordt een vrijwilligerscontract getekend en een VOG aangevraagd.

Dag van de Vluchteling, 20 juni
In onze regio wonen vluchtelingen van verschillende nationaliteiten. Sommigen kunnen zich al goed redden met onze taal, maar anderen zijn het nog aan het leren. Voor de Dag van de Vluchteling koos de werkgroep het thema “muziek verbindt”, want muziek spreekt alle talen. Ook de kinderen hebben weer een aandeel. Op 15 juni bereiden we bij JOTA-jong met hen de dag voor. Er wordt gespeeld met het bijbelbverhaal over een vreemdeling, die vriend werd. Daarna gaan de kinderen aan het werk om muziekinstrumenten te maken, die gebruikt kunnen worden op 20 juni. De oudste groep gaat dat zelfs doen onder leiding van een nieuwe Nederlander, die zelf muziek maakt.
Op 20 juni, Wereld-vluchtelingen-dag is iedereen vanaf 19.00 uur welkom in JOTA om muziek te maken of er naar te luisteren, om hapjes te proeven en om met elkaar te praten over diverse onderwerpen. Bij mooi weer kunnen we buiten zitten. Ook de kinderen zullen zoveel mogelijk mee doen met hun zelfgemaakte instrumenten. Vandaar dat we op tijd willen beginnen.

High tea op 3 juli
Met enkele jonge mensen met een lichamelijke beperking bereiden we op 3 juli een high tea voor. Het doel is om andere mensen met soortgelijke beperkingen te ontmoeten en met hen te
zoeken naar leuke activiteiten. De high tea begint om 14.30 u. Wie mee wil helpen bij het klaarmaken, moet zich opgeven via jota.oostburg@gmail.com. Kent u jonge mensen (leeftijd 50-), die alleen een lichamelijke beperking hebben, wilt u hen dan attent maken op deze gezellige middag.

JOTA jaarverslag 2017 is uit
Waar JOTA voor staat en  hoe zij gestalte geeft aan het visioen, dat de initiatiefnemers voor ogen stond, toen zij dit “huis voor ontmoeting en inspiratie” begonnen, staat allemaal te lezen in het JOTA-jaarverslag 2017, dat nu gereed is. In het afgelopen jaar hebben weer veel nieuwe activiteiten het licht gezien. Er zijn vrijwilligers bij gekomen, die deze activiteiten mogelijk maakten. Een nieuwe jongerenwerker is gestart met een eigen aanpak. De samenwerking met verschillende partners is geïntensiveerd en ook qua financiën heeft JOTA naar tevredenheid gedraaid. Als u er meer over wilt lezen, vraag dan het jaarverslag even op via joke.steeneveld@zeelandnet.nl.
Ook bijdragen?
Dit is een goede gelegenheid om ook eens aandacht te vragen voor de financiële kant van JOTA. Het bestuur is het hele jaar doende om de financiën rond te krijgen. Dat gebeurt door het aanvragen van subsidies bij fondsen en organisaties. Verder “verdient” JOTA door de verkoop van consumpties en maaltijden, worden tweedehands boeken en CD’s verkocht en ontvangt zij van tijd tot tijd giften vanuit de kerken. Wilt u het werk van JOTA steunen, dan nodigen wij u graag uit om uw bijdrage over te maken op IBAN NL73 RABO 0184 3871 08 t.n.v gem. st. ontmoetingscentrum.
JOTA heeft een ANBI status. Dat betekent, dat particuliere giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.