JOTA-JOURNAAL 2019-2

Afscheid van de voorzitter/voortrekker

Eind december ging ds Derk Blom van de Protestantse gemeente “de Verbinding”
(Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje) met emeritaat (pensioen). Niet alle lezers van het JOTA-journaal weten, dat JOTA zijn idee was; “een huis van hoop”, zoals hij het indertijd noemde; een plaats waar de kerk op een laagdrempelige manier, iets zou kunnen betekenen voor de samenleving, door er te zijn, door te luisteren naar mensen en in te gaan op de uitdagingen, die dat met zich meebracht. Gelukkig bleef hij niet alleen met zijn idee, maar waren er mensen, die dat visioen mee gestalte wilden geven. Daardoor is JOTA geworden wat het nu is, een plek waar iedereen welkom is, waar de bezoekers meteen een andere sfeer proeven dan in een doorsnee horecagelegenheid. Derk was, als vrijwilliger, van het begin af voorzitter van beide stichtingen achter JOTA: de stichting beheer, die eigenaar is van het pand en de stichting activiteiten, die alle activiteiten onder haar hoede heeft. Derk en zijn vrouw Cocky, die ook heel actief was in JOTA, willen nu graag wat dichter bij enkele van hun kinderen en kleinkinderen gaan wonen. Hun huis was eerder, dan verwacht werd, verkocht en daarom verhuizen zij eind januari al naar Brabant. In de loop van dit voorjaar, wil Derk graag met een symposium over eenzaamheid formeel afscheid nemen van JOTA. Dit afscheid is dus voorlopig. Het bestuur is dankbaar voor al hun inzet en wenst hen een gezegende tijd en een mooi nieuw begin. Voor de stichting beheer is al een nieuwe voorzitter gevonden. Het bestuur van de stichting activiteiten is nog op zoek.

Veel plezier

De oproep om voetbalplaatjes, vitamini’s en andere gratis zegels en kaartjes te sparen heeft veel effect gehad. Wekelijks is er een doosje vol voor “de kinderen van de Voedselbank”. Iemand zorgde zelfs voor de bijbehorende albums. Geweldig! Zo bouwen we samen aan een gemeenschap en u ziet dat dat soms heel weinig kost en veel plezier oplevert. Tot hiertoe: HEEL ERG BEDANKT!

Veelkleurige proeverij

Afgelopen zaterdag was er weer een interculturele ontmoeting bij JOTA rond de maaltijd. Dit keer was de maaltijd klaargemaakt door een Irakese familie, die nog volop bezig is met de inburgeringscursus. De communicatie vroeg daardoor wat extra aandacht, maar het resultaat was opnieuw geweldig. Rond 18.00 uur zaten er ongeveer 40 mensen van verschillende culturen aan de gezellig gedekte tafels en er was eten in overvloed.

Valentijnsdag

Binnenkort op 14 februari is het weer Valentijnsdag. Wilt u uw lief echt verrassen met een ontbijtje op bed? Bij JOTA zijn broodplanken te koop in de vorm van een hart. Er zijn er nog 5 en ze kosten € 7,50 per stuk.

Mamacafé, 1 februari

Vanaf februari wordt het Mamacafé verplaatst naar de eerste woensdag van de maand. Voor een aantal moeders is het prettiger om het te combineren met een bezoek aan de markt. Terwijl de moeders gezellig met elkaar praten onder het genot van een kopje koffie of iets anders, vinden de kleine kinderen elkaar bij het speelgoed in de kast. Het Mamacafé duurt van 10.00-12.00 uur en“nieuwe” moeders of vaders zijn van harte welkom.

JOTA-Sociaal

Er komen regelmatig vragen bij JOTA binnen, die bestemd zijn voor de vrijwilligers van het sociaal spreekuur. Die worden echter maar zelden gesteld op de tijden dat het sociaal spreekuur gehouden wordt. Daarom hebben de vrijwilligers besloten om geen zitting meer te houden, maar via de telefoon is er steeds iemand bereikbaar, die de vragen dan verdeelt over de groep, telefoonnummer 06-53307203

Alzheimercafé

Vier keer per jaar is er een Alzheimercafé in JOTA. Op 20 februari is de volgende bijeenkomst gepland. Hetthema is dan “Wat is dementie?” Geriater dr Croughsleidt het onderwerp in en er is voldoende ruimte voor uw eigen vragen. Het Alzheimercafé is bedoeld voor mensen, die zelf aan de ziekte leiden en voor mensen, die er in hun naaste omgeving mee te maken hebben. Ter informatie: Het eerste Alzheimer Café in Nederland werd geopend in 1997. Inmiddels zijn er meer dan 185 cafés door heel Nederland. Een enorm succes. En dat is niet vreemd als je bedenkt dat het Alzheimer Café een belangrijk onderdeel in de Zorgketen Dementie vormt. Het is één van de eerste activiteiten waarvan mensen gebruik kunnen maken wanneer zij met dementie in aanraking komen. In de jubileumuitgave over het tienjarig bestaan van het Alzheimer Café schrijft Gerdi Verbeet, oud-voorzitter vande Tweede Kamer: ‘De fase van het ontdekken en herkennen vandementie is vaak het moeilijkst. Hoe merk je bij jezelf dat je geestelijk achteruit gaat? En als het om je partner gaat, hoe vertel je dan dat er iets aan de hand is? Bij al deze vragen helpt het om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Juist daarom zijn de Alzheimer Cafés zo belangrijk.

vacature- coördinator voor JOTA

In de afgelopen 3 jaar is JOTA flink gegroeid, zowel in aantal als in diversiteit aan activiteiten. Daarom wordt het tijd voor een parttime betaalde kracht als coördinator. Deze week verschijnt de advertentie voor een kerkelijk werker op diverse externe websites en op die van JOTA. Het bestuur streeft ernaar om per 1 mei iemand te kunnen benoemen. Mocht u iemand kennen met de gevraagde kwaliteiten, wilt u deze persoon dan attenderen op de vacature