JOTA-JOURNAAL 2019-3

Sprekende muren

Het is opvallend, dat gasten in JOTA, elkaar regelmatig wijzen op de lijsten met afbeeldingen en teksten aan de muren. Kortgeleden hebben we een afbeelding van Malala toegevoegd, het Pakistaanse meisje dat opkomt voor het recht van meisjes op onderwijs. Zij ontving vorig jaar de nobelprijs voor de vrede. Andere bijzondere mensen zijn: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Zij kunnen een bron van inspiratie voor ons zijn, om meer te doen dan het gewone; meer dan anderen van ons verwachten. En dat brengt risico‘s met zich mee, zoals zij allemaal zelf ervaren hebben.Binnenkort begint de periode van 40 dagen waarin christenen zich voorbereiden op Pasen. Dan zullen er aan de muren in JOTA ook teksten bevestigd worden, die een bezinnend karakter hebben. Om zomaar eens even bij stil te staan.

Taizévieringen in JOTA

De Taizévieringen ontlenen hun naam aan een klein dorp in midden Frankrijk. Er is een oecumenische kloosterorde gevestigd, die grote aantrekkingskracht heeft op jongeren, maar ook volwassenen komen er graag. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.
Op de tweede woensdag van de maand is er een Taizéviering in JOTA, die om 16.30 u begint. De eerstvolgende keer is op 13 maart. Een kwartier vooraf worden er liederen geoefend. In de loop van het afgelopen jaar is de groep voorgangers sterk uitgebreid en verbreed. Er zijn nu voorgangers van Rooms Katholieke, protestantse en Vrije Evangelische achtergrond. Iedereen is welkom om eens een viering mee te maken.

Zwindag, 13 maart

Elk jaar houdt ’t Zwincollege een dag speciaal gericht op de derde klassen onder de titel “Wat zijn jouw grenzen”. Dan worden allerlei organisaties van buiten de school uitgenodigd om een workshop te verzorgen. Bijvoorbeeld de ambulancedienst, de brandweer en Indigo, de organisatie die onder andere werkt aan het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik. Jaarlijks vraagt ’t Zwincollege of JOTA-jong ook iets kan bijdragen rond dit thema. Dit jaar kozen we voor het thema “modebewust”. Jongeren zijn veel met kleding bezig, maar vragen zij zich ook af, waar het vandaan komt, wie eraan gewerkt hebben, hoe belastend die kleding is voor het milieu? Roeli, onze jongerenwerker gaat met de jongeren in gesprek naar aanleiding van enkele praktische opdrachten.

15 maart stakingsdag spelletjesdag

De leerkrachten van de basis- en middelbare scholen en het mbo houden op 15 maart weer een stakingsdag voor onder andere vermindering van de werkdruk. Dat is een mooie reden om in JOTA een spelletjesmiddag te houden voor groot en klein. De vorige keer, tijdens de kerstvakantie, was dat een groot succes. Vanaf 13.00 uur staan de spelborden weer klaar en is iedereen van harte welkom.

Koekje van eigen deeg

Iedereen, die koffie of thee bestelt in JOTA, krijgt daar een zelfgebakken koekje bij. Weet u hoeveel verpakkingsmateriaal dat bespaart? Nu de supermarkten het plan hebben om de hoeveelheid verpakkingsplastic met 20% terug te brengen, is het goed te weten, dat wij dat allang hebben besloten. Door uit te gaan van de grondstoffen, vermijden we heel wat plastic. Want een pakje koekjes is zo op? Daarbij is het goed om te weten, dat we alleen biologische grondstoffen gebruiken voor onze koekjes. Dus dat hapt lekker weg, toch?