JOTA-JOURNAAL 2019-4

SCHOONMAAK

De Grote schoonmaak in JOTA is weer achter de rug. Eén keer per jaar komen zoveel mogelijk vrijwilligers van JOTA samen, om het hele pand van voor tot achter schoon te maken. Dat was op 26 februari. Er is dan altijd iets lekkers bij de koffie en bij de lunch, zodat het ook een gezellig dagje samenwerken is.

schoonmaak1.jpg
schoonmaak2.jpg
schoonmaak3.jpg

SPELLETJESMIDDAG VOOR JONG EN OUD, 15 MAART

De staking in het onderwijs gaat door op 15 maart en dus ook de spelletjesmiddag in JOTA. Van 13.00-16.00 u is iedereen welkom om mee te doen. We mochten weer een aantal nieuwe bordspellen van één van onze vrijwilligers lenen. Daar hebben de deelnemers in de kerstvakantie veel plezier mee gehad. Zo stimuleert JOTA-jong de samenwerking tussen kinderen en volwassenen en biedt zij een alternatief voor spelletjes op de smartphone. Graag even aanmelden bij jongerenwerker Roeli, roeli@jota-jong.nl of 06-22957270. Deelname kost € 2,50 en daarvoor krijgen jong en oud ook een consumptie met iets lekkers erbij.

spelmiddag.png

VEELKLEURIGE PROEVERIJ, SYRIE

proeverij.jpg

Op 30 maart is er weer een Veelkleurige proeverij in JOTA. Syrië staat dan in de schijnwerpers, want er woont een behoorlijke groep Syrische vluchtelingen in West Zeeuws-Vlaanderen. Een aantal mensen zitten nu op de inburgeringscursus. We hebben hen uitgenodigd om op 31 maart in JOTA een maaltijd te bereiden met gerechten uithun cultuur, zodat we ’s avonds een interculturele ontmoeting kunnen hebben. Mensen uit alle culturen zijn vanaf 18.00 u welkom aan tafel. Deelname kost € 5,-, kinderen gratis. Opgeven kan alleen in JOTA en we vragen u om meteen af te rekenen. Dan krijgt u een bonnetje, dat toegang geeft tot de maaltijd.

subsidie.jpg

SUBSIDIEGEVERS

Onderaan het JOTA-journaal vindt u altijd de logo’s van enkele subsidiegevers. Deze verlangen van de organisatie die zij steunen, dat hun logo vermeld wordt op folders en brochures. als tegenprestatie. Eigenlijk is het zoeken naar mogelijkheden voor subsidie het hele jaar door een belangrijk punt van aandacht voor het bestuur, want dat geld is hard nodig om de huur en de nutsvoorzieningen te kunnen betalen en alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Niet apart vermeld, maar wel een belangrijke subsidiegever is de Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje. De diaconie van die gemeente vindt het werk zo belangrijk, dat zij jaarlijks een flink bedrag beschikbaar stelt. Kort geleden heeft ook de gemeente Sluis een substantiële subsidie toegekend voor de komende paar jaar. Daarnaast is het bestuur natuurlijk dankbaar voor alle kleinere bedragen die via collecten of door particulieren worden bijeengebracht. Mocht u ook een bijdrage willen geven dan kan dat via rekeningnummer NL73 RABO 0184 3871 08 t.n.v. gem. stichting ontmoetingscentrum. U kunt aangeven als u het geld voor een bepaald doel wilt bestemmen.

“KOM ERBIJj” NODIGT UIT

Kom erbij.jpg

In JOTA komt al enige maanden een groepje jonge vrouwen bijeen, die graag samen kletsen en mogelijkheden zoeken om samen leuke dingen te doen. Nu hebben zij verzonnen om een workshop bloemschikken voor Pasen te organiseren en zij vinden het leuk, als er nog meer mensen meedoen (maximaal 15). Dus als u belangstelling heeft, kom dan 17 april van 10.00- 12.00 uur in JOTA. Kosten €5,- inclusief consumptie. Van tevoren aanmelden bij JOTA noodzakelijk.

SAMENWERKING MET DEMENTIEVRIENDELIJK SLUIS

dementievriendelijk.jpg

Kort geleden is de stichting DementieVriendelijk Sluis opgericht. De vertegenwoordigers willen graag samenwerken met JOTA. Het bestuur heeft daar van harte mee ingestemd. Dat betekent, dat er binnenkort een kast zal worden ingericht met boeken en materialen, die mensen kunnen inzien en lenen, dat er spreekuur gehouden zal worden in JOTA en dat er met enige regelmaat een bijeenkomst voor mantelzorgers zal zijn. Het is nog even afwachten vanaf welke datum, maar we houden u op de hoogte.

KLEDINGBEURS

kledingbank.png

Na het succes van de kledingbeurs in november 2018, sprak het haast vanzelf, dat er een vervolg zou komen. Dat staat nu op de planning, nl op 10 en 11 mei. De locatie is nog niet bekend, maar we willen het aanbod uitbreiden met een modeshow van 2e handskleding. Het thema wordt “Modebewust, bewuste mode”. Vintage is helemaal “in”. Het is goed om dat ook toe te passen op mode, want mode is te veel een wegwerpartikel geworden. Als we beseffen wat er allemaal nodig is voor de productie van kleding: grondstoffen menskracht, transport enz, zouden we er zuiniger mee om moeten gaan. Met deze modeshow wil JOTA bijdragen aan nieuwe inzichten en leuke mogelijkheden aanreiken tot gedragsverandering.

pkn.jpg
sluis.jpg
kerkenwereld.png