JOTA-JOURNAAL 2019-9

JOTA-jong in een nieuwe fase

v.l.n.r. Anneke van der Velde (leergemeenschap pionieren),Gerdien de Graaf en Johan de Feijter ( PG “de Verbinding"), Annemieke Dingemans(coördinator JOTA), Roeli Donker (jongerenwerker JOTA), Mark van den Eijkel (bestuur JOTA)

v.l.n.r. Anneke van der Velde (leergemeenschap pionieren),Gerdien de Graaf en Johan de Feijter ( PG “de Verbinding"), Annemieke Dingemans(coördinator JOTA), Roeli Donker (jongerenwerker JOTA), Mark van den Eijkel (bestuur JOTA)

Afgelopen zaterdag werd na een periode van drie jaar, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor JOTA-jong. Aanwezig waren leden van de kerkenraad van de Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje, begeleider leergemeenschap pionieren van de Protestantse Kerk, onze jongerenwerker, onze coördinator en twee leden van het bestuur van JOTA. Een belangrijk moment, want hierdoor is de toekomst van JOTAjong voor de komende drie jaar verzekerd. JOTA-jong blijft deel uitmaken van de landelijke leergemeenschap pionieren, krijgt begeleiding voor zover gewenst en er zijn financiën beschikbaar voor het werk. Alleen als een kerkelijke gemeente zich verbindt aan het project kan de pioniersplek bestaan. Het doel van JOTA-jong is het contact leggen met rand- en buitenkerkelijke jongeren en hen programma’s aanbieden, waar iets van zingeving in doorklinkt en dat tegelijkertijd speels en uitdagend is, zodat de jongeren blijven komen. Voor de kinderen van de basisschool is er elke eerste en derde vrijdagmiddag in de maand een JOTA-jongmiddag. Voor de jongeren van ’t Zwincollege is er contact op projectbasis in samenwerking met de afdeling levensbeschouwing.

JOTA is DementieVriendelijk

20190625_120347.jpg

Nu de Stichting DementieVriendelijk Sluis, twee keer per week een ontmoetingsmoment houdt in JOTA, ligt het voor de hand, dat de vrijwilligers zich verdiepen in deze ziekte en haar verschijningsvormen. Het is vooral belangrijk om te leren hoe je mensen met dementie kunt helpen, zich op hun gemak te voelen in JOTA. Er was daarom veel belangstelling van de vrijwilligers voor de training “GOED omgaan met dementie”, die goede handvatten geeft op dit gebied. Het merendeel van de vrijwilligers heeft de training intussen gevolgd en in het najaar wordt deze nog eens herhaald voor de vrijwilligers, die nu niet in de gelegenheid waren om mee te doen. Na afloop kregen alle deelnemers een certificaat. Dus mensen, die te maken hebben met dementie in hun omgeving zijn van harte welkom in JOTA met degene voor wie zij mantelzorger zijn, voor een praatje en een kopje koffie of iets anders. We doen ons best om u open en gastvrij te ontvangen,net als we doen met andere gasten.

Goed verzorgd!

wielren.jpg

“Awel, zijn wulder nog nooit zo goe verzurgd hè. In België kenne me da nie, gratis water” Dat is wel een leuke uitspraak als je met een blad vol glazen en een fles koud kraanwater op het terras komt bij een groep Belgische wielrenners. Overigens hebben heel veel gasten waardering voor het glaasje water, waarmee de gasten van JOTA worden verwelkomd. Gewoon, een klein teken van gastvrijheid, dat weinig kost.

De vakantie staat voor de deur!

vakantie.jpg

Voor veel mensen breekt een tijd van ontspanning aan. Zomers weer, veel verenigingsleven en sportactiviteiten liggen even stil. Wat meer tijd, om erop uit te gaan of aandacht te besteden aan mensen, die daar behoefte aan hebben. In JOTA staat de deur open, voor al wie verlegen zit om een praatje of een vriendelijk woord. We zijn vanaf 15 juli extra open op maandag, vanaf 11.00 uur i.v.m. de streekproductenmarkt, die op het Raadhuisplein gehouden wordt. En verder van woensdag t/m zaterdag van 10.00-16.00 uur. Ook het breicafé, JOTA-aan tafel, de Taizévieringen, het uitdelen van voedselpakketten van de Voedselbank gaan gewoon door (zie agenda). De naailessen, taallessen en JOTA-jong stoppen gedurende de zomervakantie. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om in de vakantieperiode zes dagen open te zijn. Daar hebben we onvoldoende vrijwilligers voor. De volgende oproep zal u dan ook niet verbazen.

Vrijwilliger worden in JOTA?

JOTA is een plaats waar je welkom bent en kunt delen wat jou beweegt! Elk mens mag er zijn, met zijn mogelijkheden en beperkingen!

vrijwilligersgezocht.jpg

Word jij deel van ons enthousiaste groep vrijwilligers?

Kom naar de introductie! op

Donderdag 22 Aug 10.00 –11.30

in JOTA Raadhuisplein 4 Oostburg

Aanmelden aan het buffet of via mail: annemieke@jotaoostburg.nl

agenda juli journaal.jpg
sponsore.jpg