JOTA-JONG

Journaal 2016 -10

Beste lezers

Er klonk verschillende keren applaus in JOTA de afgelopen weken.Dat applaus was in eerste instantie bedoeld voor de negen vluchtelingen die hun persoonlijk verhaal durfden vertellen aan de leerlingen van ’t Zwincollege in hun nieuwe landstaal. Die leerlingen waren in JOTA in het kader van de workshop “omarm de vrijheid, geef vrede een kans”. In dit project werkte onze jongerenwerker, Jannica de Prenter, samen met docenten maatschappijleer en levensbeschouwing van t Zwin en docenten van PIBLW, de organisatie die onder meer inburgeringslessen verzorgt aan nieuwe Nederlanders. De vluchtelingen waren leerlingen of ex-leerlingen van de inburgeringscursus en vertelden wat de aanleiding voor hun vlucht was geweest en wat hen overkomen was. Jannica trok paralellen tussen vluchtelingen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit België naar Zeeuws-Vlaanderen vluchtten en werden tegengehouden door de “Doodendraad” ,een prikkeldraad onder stroom tussen Nederland en België en de rollen prikkeldraad die nu vluchtelingen naar Europa doen stranden in Hongarije en Servië. Ook de parallel tussen de bootvluchtelingen op de Zuid-Chinese zee, tijdens de Vietnamoorlogen de vluchtende Syrische en Iraakse vluchtelingen in vergelijkbare krakkemikkige bootjes op de Middellandse Zee, is treffend. Welke lessen kunnen wij leren uit het verleden en gunnen we anderen ook dat zij in vrede en vrijheid kunnen leven? Zou zo’n workshop kunnen bijdragen aan meer tolerantie in onze samenleving? Het project moet nog geëvalueerd worden, maar gelet op de reacties van leerlingen en leiding, zou het wel eens kunnen dat de samenwerking rond dit thema volgend jaar een vervolg krijgt. 

 

Ook afgelopen donderdag klonk er applaus in JOTA. Dat was na afloop van de maaltijd. De bezoekers aan de “Open Kring” hadden zich gezamenlijk ingeschreven voor het diner in JOTA. Voor de “Open Kring” is iedereen op woensdagmorgen welkom op Kerkplein 2 in Oostburg voor een praatje en een kopje koffie en vaak wordt er iets bijzonders georganiseerd. Maar nu waren 20 mensen te gast in JOTA, waar het team van vrijwilligers een Indiase curry op het menu had staan, voorafgegaan door een salade van avocado met pecannoten en gevolgd door een schuimomelet met fruit. Dat menu viel behoorlijk in de smaak en verschillende mensen waren blij eens kennis gemaakt te hebben met JOTA en hoopten binnenkort op eigen houtje nog eens langs te komen. 

 

De JOD, het tekentje in het logo van JOTA is het kleinste teken in het Hebreeuwse alfabet. Dat kozen we als teken voor JOTA, omdat het als iets heel kleins begon. Door de vragen en behoeften die leven in de samenleving in West Zeeuws-Vlaanderen zou het kunnen groeien. Maar om te kunnen groeien zijn nieuwe mensen nodig om de ideeën mee vorm te kunnen geven en om activiteiten te dragen.

Zo zijn we op zoek naar vrijwilligers voor JOTA-JONG. Mensen om in het pioniersteam mee sturing te geven aan het project, maar ook mensen die gastheer of -vrouw willen zijn als er een activiteit van JOTA-JONG gehouden wordt, die een luisterend oor hebben voor jongeren. De profielen van de vrijwilligers die we zoeken staan binnenkort op de website.

Ook in het bestuur van JOTA zouden we graag nieuwe mensen verwelkomen, mensen die energie en tijd hebben en bepaalde activiteiten kunnen dragen. En ook in de verschillende vrijwilligersteams kunnen we nog mensen gebruiken, zeker nu de vakanties voor de deur staan: gastheren en – vrouwen voor JOTA—trefpunt, of mensen voor de kookgroep van JOTA-aan tafel. Als u interesse heeft laat het weten via het bovenstaande email adres of aan het buffet van JOTA, we geven graag uitvoerig voorlichting over wat de functies inhouden qua tijdbelasting en inzet.

 

Voor de agenda:

1 en 15 juni: 13.00-16.00 uur breicafé

2 juni: 10.00-12.00 uur samen zingen

3 juni: 10.00-12.00 uur Mamacafé

Elke donderdag JOTA-aan tafel, uiterlijk woensdagavond opgeven, maaltijd begint om 18.00 uur 

Wordt vervolgd!

Wilt u een gratis digitaal abonnement op deze nieuwsbrief, meldt u dat dan bij het emailadres in het briefhoofd.

Journaal 2016-8

Beste lezers,

Afgelopen donderdag namen we bij JOTA-aan tafel met rode kool, gemengd met vijgen en rozijnen afscheid van de wintergroenten. En dit is slechts één van de gerechten waar we met plezier op terugkijken. Ook kregen we dit seizoen veel lovende reacties op de mosselgratin, de zoetzure kerrie rijst, de witlof met appelstroop, de zelfgemaakteloempia’s en de tarte tartin om er maar een paar te noemen. Komende week verrassen we de deelnemers aan JOTA-aan tafel met een lentequiche en een vistaart. En over verrassen gesproken. Denkt u eraan, dat het nog steeds mogelijk is om iemand met een etentje in JOTA te verrassen, door hem of haar een dinerbon cadeau te geven. Voor € 7,50 zit die iemand dan gezellig met een groep aan tafel te eten i.p.v. in haar of zijn eentje thuis. Vraag ernaar bij de kassa. Opgeven voor de maaltijd tot uiterlijk woensdagavond.

Stem op JOTA-JONG

Als u lid bent van de Rabobank, heeft u 5 stemmen gekregen om uit te brengen op initiatieven in de west Zeeuws Vlaamse samenleving, die u graag wilt ondersteunen. Heeft u nog niet gestemd, of heeft u nog een stem over, geef deze dan aan JOTA voor het project van JOTA-JONG “omarm de vrijheid”. Tijdens WO II zijn talloze mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld. Dat gebeurt nu elders in de wereld. Mensen zoeken een veilig onderkomen onder andere in ons land. Wat hebben wij te bieden? Direct na de meivakantie worden 6 groepen van het Zwincollege in JOTA verwacht voor een workshop onder leiding van onze jongerenwerker met film, muziek en een ontmoeting met hedendaagse vluchtelingen. Stemmen kan tot 18 april.

Thema-avond “God en het lijden”

Al eeuwenlang worstelen christenen en niet christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij/Zij dan toe dat mensen moeten leiden? Op 30 maart werd de eerste avond gehouden over dit thema. Deze avond stond in het teken van wie of wat is God voor jou. Het recente rapport “God in Nederland” geeft voldoende aanleiding om eens stil te staan bij die vraag. Verder verkenden we met elkaar hoe God zich bekend maakt of bekend gemaakt wordt in de Bijbel.
Op 20 april staat de volgende thema-avond gepland, eveneens vanaf 19.30 uur. Ook als u de eerste avond heeft gemist, kunt u gerust meedoen. Graag even opgeven via het emailadres in het briefhoofd. 

Samen zingen bij JOTA.

Elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 kunt u meedoen met een zanggroepje. Omdat:

 • we met een groepje van, inmiddels zes mensen het bij JOTA erg gezellig vinden
 • we van zingen houden en liefst met zoveel mogelijk mensen
 • we een repertoire hebben met voor elk wat wils
 • we begeleiding en ondersteuning krijgen van een dirigente enz. enz

Daarbij komt dat we samen koffie drinken en een praatje maken. U kunt  'gewoon' meedoen’ of luisteren naar de zangers en zangeressen!
Op 5 mei is JOTA gesloten, daarom is de eerstvolgende gelegenheid op donderdag 12 mei. U bent van harte welkom.

Nieuwe website

Deze week is de nieuwe website online. Er wordt nog hard aan gewerkt en hij ziet er wat anders uit dan in het verleden. Het belangrijkste is, dat we er zelf gemakkelijker iets aan kunnen toevoegen of veranderen. Binnenkort kunt u veel meer informatie vinden over JOTA-JONG en de activiteiten in JOTA-trefpunt. Ook de menu’s van JOTA-Aan tafel zullen daar bekend worden gemaakt.

Voor de agenda:

 • 20 april: 13.00-16.00 uur breicafé
 • 30 april: 10.00-12.00 JOTA-reparatie. U kunt terecht met uw kapotte spullen
 • Donderdag 5 mei is JOTA gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag

Wordt vervolgd!

Wilt u een gratis digitaal abonnement op deze nieuwsbrief, meldt u dat dan bij het emailadres in het briefhoofd.

Journaal 2016-7

Beste lezers,

Toevallen

In een overmoedige bui spraken we in het bestuur de wens uit voor een piano in JOTA, eigenlijk wetend dat dat financieel niet haalbaar zou zijn. Echter, toen die wens herhaald werd in een bijeenkomst met de vrijwilligers, bleek dat niet tegen dovemans oren gezegd. Binnen enkele dagen werd ons een piano beschikbaar gesteld, zo maar gratis. Het heeft even geduurd, maar hij staat er nu, is gestemd en beschikbaar voor mensen, die er op kunnen spelen. Met dank aan de geefster.

Bij JOTA-reparatie werd gebruik gemaakt van een naaimachine, “van moeder”, maar degene die hem bediende was zelf ook al oma. Het was dus nog zo’n zware machine en de bedieningshandleiding ontbrak. Dat werd waargenomen door iemand, die met een naaiklus kwam. De persoon in kwestie kon de klus niet meer zelf doen, maar had wel een goede, bijna nieuwe lichtgewicht naaimachine. Deze werd beschikbaar gesteld aan de dames van de naaiafdeling. Een prachtige gift, die ons zomaar toevalt.

Penningmeester

Met grote spijt heeft Kees Leeuwenburg, de penningmeester van JOTA, zijn functie moeten neerleggen in verband met zijn gezondheid. Het bestuur is hem dankbaar voor het werk, dat hij in de aanvangsfase gedaan heeft en zijn kennis, die hij hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

We zijn nu naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester; iemand die kennis heeft op financieel gebied en in het bestuur mee kan denken en voorstellen kan doen, over het te voeren beleid. Aangemoedigd door het vorige onderwerp van dit journaal, breng ik deze zoektocht graag onder uw aandacht.

Inmiddels hebben we gelukkig iemand gevonden, die de dagelijkse administratie wil doen. Daarnaast hebben we iemand, die verantwoordelijk is voor de fondsenwerving. Dat hoeft de penningmeester dus allemaal niet te doen. Maar de statuten van de stichting vermelden, dat het penningmeesterschap en de administratie niet door één en dezelfde persoon gedaan kunnen worden. En de huidige administrateur wil dat ook niet. Dus bent u iemand of kent u iemand, die de functie van penningmeester voor JOTA zou kunnen vervullen, wilt u dan contact opnemen met het bestuur via het emailadres in het briefhoofd. 

JOTA doet mee met de RABO Clubkas campagne

JOTA heeft zich voor deze campagne aangemeld met een project van JOTA- JONG:  “Omarm de vrijheid”, bedoeld voor jongeren en in samenwerking met de docenten levensbeschouwingvan het Zwincollege. Het programma bevat films, muziek en ontmoetingen. Jongeren van het Zwincollege worden in groepen in JOTA verwacht voor dit programma waarin onder meer ook aandacht zal zijn voor hedendaagse vluchtelingen.  
ls het project voldoende stemmen krijgt, zal JOTA ( een deel van de ) projectkosten vergoed krijgen (dat is dan weer afhankelijk van het aantal stemmen).

In de periode van 6 tot 18 april kunnen leden van de RABObank Zeeuws- Vlaanderen stemmen op projecten, die meedoen met deze campagne. Als RABO lid ontvangt u 5 stemmen. U mag maximaal 2 stemmen aan één doel geven. DENK A.U.B. AAN JOTA als u RABO lid bent. Bij voorbaat hartelijk dank!  Wilt u anderen ook op deze mogelijkheid attenderen?

Thema-avond “God en het lijden”

Al eeuwenlang worstelen christenen en niet christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij/Zij dan toe dat mensen moeten leiden? Op 30 maart werd de eerste avond gehouden over dit thema. Deze avond stond in het teken van wie of wat is God voor jou. Het recente rapport “God in Nederland” geeft voldoende aanleiding om eens stil te staan bij die vraag. Verder verkenden we met elkaar hoe God zich bekend maakt of bekend gemaakt wordt in de Bijbel.

Op 20 april staat de volgende thema-avond gepland, eveneens vanaf 19.30 uur. Ook als u de eerste avond heeft gemist, kunt u gerust meedoen. Graag even opgeven via het emailadres in het briefhoofd.

Voor de agenda:

 • 6 april: 13.00-16.00 uur breicafé
 • 7 april: 18.00 uur JOTA-aan tafel. Opgeven voor de maaltijd vóór donderdag, via telefoon of email
 • 8 april: 10.00-12.00 uur Mama-café 

Wordt vervolgd!

Wilt u een gratis digitaal abonnement op deze nieuwsbrief, meldt u dat dan bij het emailadres in het briefhoofd.

Journaal 2016-6

Beste lezers,

Gelukkig Nieuwjaar

Voor ons, Nederlanders, klinkt het een beetje vreemd om terwijl de narcissen de lente inluiden, elkaar een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Toch gebeurde dat zondag in JOTA, zowel in het Farsi als in het Nederlands wensten de bezoekers elkaar geluk en voorspoed. Het begin van het Iraanse Nieuwjaar, dat traditiegetrouw samenvalt met het begin van de lente was aanleiding voor een interculturele ontmoeting. Er was wat te zien, te ruiken en te proeven. Hiermee probeerden de mensen, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Iran, maar nu in west Zeeuws-Vlaanderen wonen, de Nederlanders iets te laten ervaren van dit belangrijke feest. De kern is gelegen in “een nieuwe begin maken”. Daarom is het bijvoorbeeld de bedoeling om oud zeer op te ruimen voor het feest begint en er is aandacht voor mensen, die door ouderdom, ziekte of anderszins met een handicap leven. Dat alles werd goed verbeeld in een filmpje (zie onder) waarmee het feest zondag begon. Verder was met veel zorg een tafel ingericht met symbolen, die allemaal een rol spelen bij Nowruz. Een aantal lezers zullen dat kennen vanuit de Joodse traditie, waar op dergelijke wijze tijdens het Joodse paasfeest, de uittocht uit de slavernij van Egypte wordt herdacht. De Hafsin tafel staat nog de hele week in JOTA en erbij ligt een brochure met de toelichting. De Iraanse familie  Ahmarybaf, die tegenwoordig een restaurant heeft in Sluis, sponsorde het hoofdgerecht van het driegangen diner.

 
 

Zo’n interculturele ontmoeting past uitstekend bij JOTA. Hiermee wordt bijgedragen aan het leren kennen en wennen aan de verscheidenheid van mensen in West Zeeuws-Vlaanderen en de rijkdom, die dat met zich meebrengt. Als hierdoor bruggen worden gebouwd tussen mensen, is dat een kleine maar belangrijke bijdrage aan een vreedzame samenleving.

Thema-avonden “God en het lijden”

Het lijden in de wereld en in ons persoonlijke leven roept diverse vragen op.
Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt dit mij? En als we in God geloven: Waar is God in dit lijden? Al eeuwenlang worstelen christenen en niet christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij/Zij dan toe dat mensen moeten leiden?
Voorlopig zijn er twee ontmoetingen gepland, waarin we het thema ‘God en het lijden‘ met elkaar bespreken. Vooral onze eigen inzichten en ervaringen mogenhierbij ter sprake komen.

De samenkomsten zijn in JOTA.
Data: woensdagen 30 maart en 20 april van 19.30-21.30 uur.
Leiding: Derk Blom.
Inlichtingen en opgave: info@jotaoostburg.nl 

Het netwerk van JOTA-JONG

Eind januari is Jannica de Prenter aan het werk gegaan als jongerenwerker en verraste zij het bestuur eind februari met een concept beleidsplan voor JOTA-JONG. In het plan moesten toen de prioriteiten nog worden bepaald, maar de frisse aanpak en uitnodigende plannen deden uitzien naar het vervolg. Intussen verkent Jannica het veld waarbinnen zij functioneert: ze legt contacten, voert kennismakingsgesprekken, kijkt waar samenwerking mogelijk is en zoekt naar wat op andere pioniersplekken speelt en van belang kan zijn voor het werk in west Zeeuws-Vlaanderen.  Half april zal zij in een gemeenschappelijke vergadering van de besturen van de protestantse kerken zichzelf voorstellen en haar voorlopig werkplan presenteren.

Voor de agenda:

 • 23 maart: 13.00-16.00 uur breicafé
 • 24 maart 18.00 uur JOTA-aan tafel. Opgeven voor de maaltijd vóór donderdag, via telefoon of email
 • 26 maart: 10.00-12.00 uur JOTA-reparatie


...Wordt vervolgd!