JOTA-Jong

Journaal 2016 -11

Beste lezers

 

Delen in de vreugde

Gisteren, 17 juni, promoveerde Jannica, onze jongerenwerker, aan de universiteit van Leuven op haar proefschrift over het vraagstuk van een oorlog in naam van God. Haar onderzoek had zich toegespitst op het bijbelboek Jozua en daarvan de hoofdstukken 9-11. Een thema dat heel actueel is tegenwoordig. Van professoren op verschillende vakgebieden oogstte Jannica waardering en lof voor het onderzoek. Het bestuur van JOTA was vertegenwoordigd en kon de nieuwe doctor in de theologie meteen van harte feliciteren met de behaalde graad.  

 

Zorgen om gezondheid

In het team van vrijwilligers hebben we te maken met ziekenhuisopnames, weliswaar van korte duur, maar met een langdurige herstelperiode. Dat zijn altijd spannende gebeurtenissen. We leven mee met de mensen, die het betreft en wensen hen van harte beterschap.

Hun afwezigheid heeft helaas gevolgen voor de werkdruk van de andere vrijwilligers, te meer daar er ook mensen met vakantie zijn of gaan.

 

JOTA-JONG op de Zwindag

Elk jaar organiseert ’t Zwincollege een dag voor derdeklassers met als thema “Wat zijn jouw grenzen”. Naast de bandweer, de politie, de organisatie Indigo (voor verslavingszorg) en anderen worden ook de kerken uitgenodigd voor een workshop op deze dag. De afgelopen jaren werd dit neergelegd bij het cluster van samenwerkende Protestantse kerken in de regio, maar dit jaar werd medewerking aan JOTA-JONG gevraagd. We besloten tot een workshop aan de hand van cartoons over de vier vrijheden van de vroegere Amerikaanse president F.D. Roosevelt (vrijwaring van gebrek, vrijwaring van angst, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting). Na een inleiding door Jannica gingen de leerlingen in groepjes in gesprek rond enkele cartoons. Tot slot werd gevraagd of elk groepje iets kon vertellen uit de discussie over één van de vier vrijheden. Op deze manier proberen we meer waardering en begrip te kweken voor vrijheid, die in ons land zo vanzelfsprekend is, maar elders in de wereld zwaar bevochten wordt.

 

Eigenlijk wilden we in vervolg hierop een cartoonist uitnodigen om in JOTA met leerlingen zelf cartoons te gaan tekenen, maar de tijd was te kort om de werving goed van de grond te krijgen. Misschien iets om in het najaar op te pakken.

 

Genoegens uit de keuken

Steeds meer mensen weten dat er in de keuken van JOTA lekkere soep wordt gemaakt, die te koop is als lunchgerecht op de dagen dat JOTA open is, al dan niet aangevuld door een tosti. We proberen mee te gaan met de seizoenen. Vandaar dat er momenteel tomatensoep en aspergesoep op het menu staan. Ook de cake, die u kunt bestellen bij een kopje koffie of thee komt uit onze eigen keuken en is bereid met pure roomboter.