JOTA-aan tafel

Journaal 2016 -10

Beste lezers

Er klonk verschillende keren applaus in JOTA de afgelopen weken.Dat applaus was in eerste instantie bedoeld voor de negen vluchtelingen die hun persoonlijk verhaal durfden vertellen aan de leerlingen van ’t Zwincollege in hun nieuwe landstaal. Die leerlingen waren in JOTA in het kader van de workshop “omarm de vrijheid, geef vrede een kans”. In dit project werkte onze jongerenwerker, Jannica de Prenter, samen met docenten maatschappijleer en levensbeschouwing van t Zwin en docenten van PIBLW, de organisatie die onder meer inburgeringslessen verzorgt aan nieuwe Nederlanders. De vluchtelingen waren leerlingen of ex-leerlingen van de inburgeringscursus en vertelden wat de aanleiding voor hun vlucht was geweest en wat hen overkomen was. Jannica trok paralellen tussen vluchtelingen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit België naar Zeeuws-Vlaanderen vluchtten en werden tegengehouden door de “Doodendraad” ,een prikkeldraad onder stroom tussen Nederland en België en de rollen prikkeldraad die nu vluchtelingen naar Europa doen stranden in Hongarije en Servië. Ook de parallel tussen de bootvluchtelingen op de Zuid-Chinese zee, tijdens de Vietnamoorlogen de vluchtende Syrische en Iraakse vluchtelingen in vergelijkbare krakkemikkige bootjes op de Middellandse Zee, is treffend. Welke lessen kunnen wij leren uit het verleden en gunnen we anderen ook dat zij in vrede en vrijheid kunnen leven? Zou zo’n workshop kunnen bijdragen aan meer tolerantie in onze samenleving? Het project moet nog geëvalueerd worden, maar gelet op de reacties van leerlingen en leiding, zou het wel eens kunnen dat de samenwerking rond dit thema volgend jaar een vervolg krijgt. 

 

Ook afgelopen donderdag klonk er applaus in JOTA. Dat was na afloop van de maaltijd. De bezoekers aan de “Open Kring” hadden zich gezamenlijk ingeschreven voor het diner in JOTA. Voor de “Open Kring” is iedereen op woensdagmorgen welkom op Kerkplein 2 in Oostburg voor een praatje en een kopje koffie en vaak wordt er iets bijzonders georganiseerd. Maar nu waren 20 mensen te gast in JOTA, waar het team van vrijwilligers een Indiase curry op het menu had staan, voorafgegaan door een salade van avocado met pecannoten en gevolgd door een schuimomelet met fruit. Dat menu viel behoorlijk in de smaak en verschillende mensen waren blij eens kennis gemaakt te hebben met JOTA en hoopten binnenkort op eigen houtje nog eens langs te komen. 

 

De JOD, het tekentje in het logo van JOTA is het kleinste teken in het Hebreeuwse alfabet. Dat kozen we als teken voor JOTA, omdat het als iets heel kleins begon. Door de vragen en behoeften die leven in de samenleving in West Zeeuws-Vlaanderen zou het kunnen groeien. Maar om te kunnen groeien zijn nieuwe mensen nodig om de ideeën mee vorm te kunnen geven en om activiteiten te dragen.

Zo zijn we op zoek naar vrijwilligers voor JOTA-JONG. Mensen om in het pioniersteam mee sturing te geven aan het project, maar ook mensen die gastheer of -vrouw willen zijn als er een activiteit van JOTA-JONG gehouden wordt, die een luisterend oor hebben voor jongeren. De profielen van de vrijwilligers die we zoeken staan binnenkort op de website.

Ook in het bestuur van JOTA zouden we graag nieuwe mensen verwelkomen, mensen die energie en tijd hebben en bepaalde activiteiten kunnen dragen. En ook in de verschillende vrijwilligersteams kunnen we nog mensen gebruiken, zeker nu de vakanties voor de deur staan: gastheren en – vrouwen voor JOTA—trefpunt, of mensen voor de kookgroep van JOTA-aan tafel. Als u interesse heeft laat het weten via het bovenstaande email adres of aan het buffet van JOTA, we geven graag uitvoerig voorlichting over wat de functies inhouden qua tijdbelasting en inzet.

 

Voor de agenda:

1 en 15 juni: 13.00-16.00 uur breicafé

2 juni: 10.00-12.00 uur samen zingen

3 juni: 10.00-12.00 uur Mamacafé

Elke donderdag JOTA-aan tafel, uiterlijk woensdagavond opgeven, maaltijd begint om 18.00 uur 

Wordt vervolgd!

Wilt u een gratis digitaal abonnement op deze nieuwsbrief, meldt u dat dan bij het emailadres in het briefhoofd.