Missie en Visie

Uitgedaagd door het Bijbelse geloofsverhaal en in dialoog met de moderne samenleving willen we letterlijk en figuurlijke ruimte creëren, die anderen en onszelf aanzet om perspectieven te vinden voor een menswaardig leven en een betere wereld, een wereld waar brood en recht, respect en liefde is voor al wat leeft.