Algemene voorwaarden

DE WEBSITE VAN JOTA IS VOOR NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK

Deze website is bedoeld ter informatievoorziening voor belangstellenden over de activiteiten van JOTA.

Content van de website

De website en de inhoud ervan is met zorg samengesteld en wordt beheerd door JOTA. Teksten en afbeeldingen van deze website mogen niet worden overgenomen of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JOTA. JOTA kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren en weergeven van deze site.

Informatie op de website

De informatie op deze website is gebaseerd op huidige inzichten en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de geboden informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. JOTA neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site. Op deze site kan worden verwezen naar informatie van derden. Die informatie wordt minder vaak beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Vertrouwelijkheid

Gegevens die u bij een bezoek aan deze website eventueel verstrekt, zoals uw e-mailadres, worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de wettelijke regels.