Journaal 2017-2

Beste lezers
Wat zou het worden, was de vraag, waarmee iedereen naar JOTA kwam zaterdagavond, 27 januari. Een generatieproeverij, wat moet ik me daarbij voorstellen. 10 jongeren en 10 oudere mensen gingen de uitdaging aan. Eerst moes-ten de deelnemers opschrijven wat hun ergerde aan die andere generatie. Daar kwamen natuurlijk de GSM-verslaving van de jongeren en de traagheid van de ouderen op tafel. Maar toen tijdens de maaltijd de vraag gesteld werd wat van de andere generatie mensen inspireerde, kwamen de ver-halen los.
Aan het eind van de avond was duidelijk dat de generaties nog lang niet uitgepraat waren met elkaar en werd meteen een vervolgafspraak gemaakt. Eigenlijk zouden ze ook wel samen iets willen gaan doen ………..
Een generatie-proeverij?
Dat smaakt naar meer!
Tussen de middag bij JOTA-aan tafel
Nu het ‘s avonds donker en koud is , kunt u geregeld op donderdag tussen de middag mee-eten bij JOTA. Een gezonde en gezellige maaltijd voor weinig geld. Eventueel kunt u worden opgehaald, als u dat bij aanmelding laat weten. Elke donderdag in de even weken begint de maaltijd om 12.30. Uiterlijk woensdag aanmelden via het telefoonnummer in het briefhoofd
Kranten en boeken
Op de leestafel van JOTA liggen dagelijks twee verse dagbladen voor de bezoekers. En in de kasten staan tweedehands boeken voor de verkoop.
Raboclubkascampagne
Het duurt nog even, maar in april kunnen de leden van de Rabobank weer stemmen op hun favoriete organisatie. JOTA dingt ook mee naar uw gunsten. Houdt u daar vast rekening mee.