JOTA-JOURNAAL 2018-4

Culiniare reis

Met de bezoekers van JOTA-aan tafel maakten we op 22 februari een culinaire reis rond de Middellandse Zee. Een flinke groep deelnemers aan de Open Kring genoot samen met andere gasten van de bijzondere smaken uit de keuken van het Midden Oosten. Bij de Open Kring zijn mensen op woensdagmorgen welkom in het Kerkcentrum in Oostburg voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee en vaak wordt iets extra’s gedaan. Eens per kwartaal komen zij met elkaar eten bij JOTA.

Schoonmaak in JOTA

Aanstaande maandag 26 februari is JOTA gesloten voor publiek, maar de vrijwilligers komen samen voor de grote schoonmaak. De gewone werkzaamheden worden tussen de bedrijven door gedaan, maar grote klussen blijven liggen; daar ruimen we een speciale dag voor in. Als, bij het lezen van dit bericht, uw handen gaan jeuken, dan bent u hartelijk welkom om voor deze ene dag ons team te versterken. Net als de andere vrijwilligers wordt u getrakteerd op iets lekkers bij de koffie en erwtensoep tussen de middag. We beginnen om 9.00 uur.

Mamacafé, 1 maart

Op de eerste vrijdag van de maand zijn moeders met jonge kinderen welkom om elkaar te ontmoeten bij het Mamacafé. Terwijl de kinderen zich vermaken met het speelgoed uit de speelgoedkast, hebben de moeders gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over gemeenschappelijke interesses.

JOTA-JONG spelmiddag, 2 maart

De jongste groep basisschoolkinderen sprak bij de vorige JOTA-JONGmiddag de wens uit, dat zij, net als de oudere groep, wel eens een speurtocht wilden doen. Aan die wens wordt nu voldaan. Ze gaan op hartenjacht en tot besluit mogen ze een harteneierkoek versieren. Het thema is immers nog steeds “liefde”. Met de grote kinderen van de basisschool gaan we, als het weer het enigszins toelaat, naar buiten om te spelen. Maar om te beginnen gaan we gezonde smoothies maken.

NL-doet in JOTA, 10 maart

In JOTA wordt weer geklust tijdens NL-doet op 10 maart. Sinds de opening moet de voorraadruimte nog geschilderd worden. Ook de zijdeur staat nog op de klussenlijst. Wilt u ons helpen met deze klussen, meldt u zich dan aan via de site van NL-doet. U zult warm ontvangen worden.

NOWRUZ, 24 maart

In het vorige JOTA-journaal schreef ik al iets over het Iraanse Nieuwjaar, dat dit jaar in JOTA gevierd wordt op 24 maart. De voorbereidingen voor het feest van de “Nieuwe Dag”, want dat betekent “Nowruz”, zijn begonnen. De eerste gasten hebben zich al aangemeld. Dit feest wordt over de hele wereld uitbundig gevierd en niet alleen door mensen uit Iran. Voor deze gelegenheid zullen de mensen feestelijk en indien mogelijk in het nieuw gekleed gaan. Graag nodigen wij onze gasten uit om ook feestelijk gekleed te komen. Zaterdag 17 maart wordt de Haft Sīn tafel klaar gemaakt. In de brochure, die ter gelegenheid van de viering is gemaakt, wordt daarover het nodige uitgelegd. U kunt zich opgeven door uw naam te (laten) zetten op de lijst bij het buffet in JOTA. De deelnemersprijs is € 5,- per persoon en kinderen t/m 12 jaar gratis. Wilt u meteen afrekenen als u zich aanmeldt, dan krijgt u een maaltijdbon, die u op 24 maart verzekert van een plaats aan de tafel.

Taizévieringen

Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld wat de Taizévieringen, die gehouden worden in de Stilteruimte van JOTA, inhouden. De vraag is niet zo heel kort te beantwoorden.In Taizé in Frankrijk is een oecumenische kloostergemeenschap.
Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende nationaliteiten. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang, vierstemmig of canon en worden ze begeleid
door gitaar of orgel met eventueel enkele soloinstrumenten.Veel mensen, die ooit Taizé bezochten willen de sfeer van eenheid en bezinning vasthouden, ook als zij weer thuis zijn. Daarom worden op veel plaatsen in België en Nederland regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Zo ook in JOTA op de tweede woensdag van de maand, om 16.30 uur. Van harte welkom.

Elke woensdag 10-11 uur telefonisch sociaal spreekuur, (telefoonnummer 06-53307203)
Elke woensdag 13.15-15.15 uur, naailes voor allochtone vrouwen,
Elke donderdag, 13-15 uur, conversatielessen Nederlands voor nieuwe Nederlanders